Parkeervergunning wijzigen of opzeggen

Heeft u een andere auto of bent u verhuisd naar een ander parkeervergunninggebied? Dan is uw parkeervergunning ongeldig. Wijzig uw vergunning zo snel mogelijk. Heeft u geen auto meer? Dan heeft u geen recht meer op de parkeervergunning. U moet deze zelf opzeggen.

Leaseauto of auto van de werkgever

Heeft u een leaseauto of een auto van de werkgever? Dan bent u verplicht onderstaande bijlagen bij de aanvraag mee te sturen.

  • Bij een leaseauto een kopie van het leasecontract op uw naam.
  • Bij een auto van uw werkgever een werkgeversverklaring.

Geen recht meer op een parkeervergunning

Heeft u geen auto (meer) of bent u verhuisd naar een adres buiten het vergunning gebied. Dan heeft u geen recht meer op uw huidige parkeervergunning. Zegt u de parkeervergunning op, deze is niet overdraagbaar.

Tijdelijk andere auto

Gebruikt u tijdelijk een andere auto dan waarop uw vergunning is afgegeven bijvoorbeeld door schade en/of reparatie? U kunt uw parkeervergunning laten aanpassen op het kenteken van deze tijdelijke auto. Stuur hiervoor een e-mail naar parkeren@Purmerend.nl met de volgende informatie:

  • uw naam waarop de vergunning is afgegeven
  • het kenteken van de tijdelijke auto en de duur van dit gebruik.

Na 4 weken wordt het oorspronkelijke kenteken weer in het parkeersysteem ingevoerd.

Dit doet u in het digitale parkeerportaal. Bekijk hier hoe u dit doet.

Kenteken wijzigen/opzeggen

Aan een kentekenwijziging of opzeggen zijn geen kosten verbonden.

  • U moet kentekenhouder van het motorvoertuig zijn of volgens een leaseovereenkomst de gebruiker van het motorvoertuig óf
  • als het om een bedrijfsvergunning gaat moet u kunnen aantonen dat de houder van het motorvoertuig waarvoor de wijziging geldt in loondienst is bij uw bedrijf

Alle parkeervergunningen zijn digitaal en de kentekens worden opgeslagen in een digitaal parkeersysteem. Medewerkers van de gemeente scannen de kentekens van de auto's. Zo wordt vastgesteld of voor de auto een een parkeervergunning is afgegeven of niet.

Vragen kunt u mailen naar parkeren@purmerend.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en telefoonnummer.