Verkeersveiligheidsplan Purmer-Noord

Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk. We onderzoeken in de Purmer-Noord hoe gebruikers de verkeersveiligheid ervaren. Als voetganger, fietser en ook als automobilist.

In samenwerking met een verkeerskundig bureau is de gemeente in het voorjaar van 2021 een onderzoek begonnen naar de verkeersveiligheid van de Purmer-Noord. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn op de belangrijkste wegen van deze wijk, zoals de Grotenhuysweg en de Van Osweg.

Doel van onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het krijgen van een beeld in de verkeersveiligheid in de wijk. Hierbij is niet alleen gekeken naar de verkeersgegevens en de inrichting van de wegen (objectief) maar ook naar de beleving hiervan bij weggebruiker (subjectief). De bedoeling van de gemeente is om hiermee de wegen die aan onderhoud toe zijn verkeersveiliger te maken.

Aangegeven aandachtsgebied van het verkeersveiligheidsplan
Het aandachtsgebied van het verkeersveiligheidsplan.

Onderzoek

Naast de enquête zijn verschillende analyses uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de inrichting van de wegen en het aantal ongevallen dat is geregistreerd. In de enquête is o.a. gevraagd aan inwoners van de wijk om op een kaart locaties aan te geven die zij als onveilig ervaren. Daarnaast zijn er aanvullende vragen gesteld over belangrijke thema’s in de wijk. Hier hebben ruim 1800 bewoners op gereageerd.

Maatregelen

Aan de hand van deze analyses is een overzicht van knelpunten opgesteld. Voor vijf knelpunten worden in het rapport ook oplossingsrichtingen verkend. De uiteindelijke verkeersveiligheidsmaatregelen worden in een later stadium uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het gehele plan is als pdf bestand te downloaden. Als u problemen heeft om dit document te lezen kunt u contact opnemen met het e-mailadres verkeer@purmerend.nl.