Programmabegroting 2019

De concept programmabegroting 2019-2022 is de eerste begroting van het huidige college en is structureel sluitend. Bekijk ook de uitgebreide digitale versie in het Financieel portaal.
Het college wil naast investeren in lopend beleid, met name inzetten op wonen, onderhoud van openbaar groen en duurzaamheid.