Koemarkt

In 2009 is de Koemarkt opnieuw ingericht. Het plein is autovrij gemaakt en is nu beter geschikt voor evenementen. Met het fraaie kunstwerk van Hans Kuyper en de terrassen van de rond het plein gesitueerde horeca vormt de Koemarkt het uitgaanscentrum van Purmerend.

Geschiedenis 

Het plein dateert van 1645, althans toen werd door de Staten van Holland en West Friesland toestemming gegeven de stad voor de vijfde maal uit te breiden. Eén van de uitbreidingen vond plaats waar de huidige Koemarkt ligt. Het oorspronkelijke plein was een vlak marktveld, voorzien van verticale palen waar het vee aan kon worden vastgemaakt.

Een eeuw later werd er voor de Doele een grasveld gemaakt om de schutters op te laten exerceren. Deze situatie bleef gehandhaafd totdat de gemeente in 1867 besloot  perken of parken aan te leggen. Het duurde tot 1886/87 voordat het hele plein voorzien was van perken en parken ofwel in de volksmond “bulten”. 

Bron: stadshistoricus Vincent Nijenhuis

Arie Keppler prijs

De vernieuwde Koemarkt heeft in juli 2011 de Arie Keppler prijs gekregen: een architectuurprijs die door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland wordt toegekend. De jury roemde de eenvoud en ingetogenheid van het plein. Een simpel en echt plein, duurzaam en niet opgeleukt, meervoudig bruikbaar, uitnodigend. Het pleinontwerp ondersteunt de historische identiteit, maar geeft het tegelijk een eigentijdse, multifunctionele gebruikswaarde. De Koemarkt is genomineerd in de categorie stedenbouwkundige plannen, landschapsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Kijk voor meer informatie op www.mtdlandschapsarchitecten.nl.