Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van Purmerend zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl