Slijterijvergunning

Wat u moet weten

 • Een Alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.
 • Klanten mogen de drank niet in uw winkel opdrinken of proeven. 
 • In een slijterij moet continu een leidinggevende aanwezig zijn. Hij of zij moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen met betrekking tot sociale hygiëne, zedelijkheid en leeftijd.
 • Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

Wijzigingen op huidige vergunning?

Voorwaarden

Waar moet u aan voldoen om een vergunning te krijgen?

 • De inrichting van uw slijtersbedrijf moet voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast moet de inrichting van de slijterij voldoen aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet (artikel 10)
 • Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn
 • Een leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
 • Een leidinggevende mag niet onder curatele staan 
 • Een leidinggevende moet in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne

Kosten

 • De legeskosten voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet tot het exploiteren van een slijterij € 660,70
 • Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting slijterij) € 149,80
 • Het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet
  a.voor één leidinggevende € 97,95
  b.voor elke volgende leidinggevende € 84,40