Stamboomonderzoek of nalatenschap

Aanvragen

Een verzoek om gegevens voor stamboomonderzoek of nalatenschap moet schriftelijk worden ingediend.

U stuurt een brief waarin u omschrijft welke gegevens u wilt hebben.

Stuur de brief met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar:
Gemeente Purmerend
Burgerzaken
Postbus 15
1442 DM Purmerend

Wat u moet weten

Bij de gemeente zijn de volgende gegevens opvraagbaar:

  • Geboorteakten niet ouder dan 100 jaar
  • Huwelijksakten/partnerschap akten niet ouder dan 75 jaar
  • Overlijdensakten niet ouder dan 50 jaar

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

  • uzelf
  • een gemachtigde
  • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure).

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen:

  • uzelf
  • een gemachtigde
  • andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Voor oudere bronnen dan hierboven genoemd kunt u een aanvraag doen bij het Waterlands Archief.

Kosten

Voor gegevens die u opvraagt bij de gemeente worden kosten berekend. Deze kosten verschillen per aanvraag.

U betaalt € 25,50 per kwartier dat de medewerker van de gemeente archieven moet raadplegen. Voor iedere volgende 15 minuten wordt het tarief verhoogd met € 12,75.

Vraagt u om een uittreksel en/of akte dan betaalt u deze ook.

Uittreksel: € 11,65
Akte: € 14,00