Standplaatsvergunning

Voor het innemen van een vaste- of seizoenstandplaats heeft u een vergunning nodig.

Wat u moet weten

Vaste standplaatsen

Het maximum aantal te verlenen standplaatsvergunningen in de gemeente is 13, waarvan 8 vaste standplaatsen en 5 seizoenstandplaatsen (voor o.a. de verkoop van kerstbomen en oliebollen). De vergunningen voor seizoenstandplaatsen worden alleen voor de maanden november en/of december verleend.

Locaties vaste standplaatsen

 • Abel Tasmanplein
 • Evenaarspad
 • Gildeplein
 • John F. Kennedyplein
 • Kaasmarkt
 • Koemarkt
 • Leeuwerikplein
 • Meerland
 • Purmerweg
 • Wormerplein
 • Zwanebloem

Tijdelijke standplaats

Bedrijven of instellingen kunnen een aanvraag doen voor een tijdelijke standplaatsvergunning (bijvoorbeeld voor het promoten van een product). Deze standplaats kan zijn op particulier terrein of in de openbare ruimte. Deze tijdelijke vergunning kan maximaal voor 2 weken worden verleend.

Beschikbare standplaatsen

Als er een standplaats ter beschikking komt wordt deze bekendgemaakt bij de officiële bekendmakingen in de Purmerend Totaal en op de website van de overheid.

Geïnteresseerden kunnen binnen drie weken na publicatie van een beschikbare standplaats hun interesse kenbaar maken bij apv@purmerend.nl. De standplaats wordt vervolgens verloot onder de geïnteresseerden.

Wanneer een ondernemer een andere locatie dan de genoemde (vaste standplaats) locaties wil innemen, moet de ondernemer zijn/haar aanvraag goed motiveren. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de APV, Bestemmingsplannen en het standplaatsenbeleid.

Voorwaarden

Voor de inname van een vaste standplaats

 • Er mag alleen standplaats worden ingenomen met een verplaatsbare verkoopruimte.
 • De omvang van de te plaatsen verkoopinrichting mag niet groter zijn dan 5x3x3 meter (lxbxh) en moet voldoen aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • De standplaatslocatie moet iedere avond binnen twee uur, nadat de verkoop is beëindigd, worden ontruimd.

Let op! Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor de seizoenplaatsen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen.

Voorwaarden voor de aanvraag

 • De aanvrager moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager moet geregistreerd zijn bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK).
 • De aanvrager dient een foto van de mobiele verkoopinrichting te overleggen.

Kosten

 • Leges voor het innemen van een standplaats voor maximaal 2 weken € 79,10.
 • Leges voor het innemen van een standplaats langer dan 2 weken € 198,40.

Daarnaast is voor het in gebruik nemen van gemeentegrond precariobelasting verschuldigd. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal m2 dat in gebruik wordt genomen, gerekend per dag, kwartaal, half jaar of jaar.