Straling

Door de uitbreiding van het aantal UMTS-masten maken steeds meer mensen zich zorgen over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Er is echter geen enkele aanwijzing dat elektromagnetische velden van UMTS-antennes gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid) of een slechter geheugen veroorzaken.

UMTS is een techniek die meer mogelijkheden biedt dan GSM. UMTS-masten worden vooral gebruikt door mobiele telefoons om data te verzenden (mobiel internet).

Elektromagnetische velden

Antennes werken met elektromagnetische velden (radiogolven genoemd). Dit is niet nieuw: ook radio, televisie, draadloze telefoons, babyfoons en navigatiesystemen werken op deze manier om informatie door de lucht te verzenden en ontvangen. Antennes werken met een laag vermogen. Ze zijn hoog geplaatst en zenden het meeste vermogen horizontaal uit. Verder 'dempt' een dak de elektromagnetische velden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elektromagnetische velden het menselijk lichaam opwarmen. Het verwarmende effect van elektromagnetische velden is een bekend verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan de magnetron waarin eten door radiogolven wordt opgewarmd. Zonlicht, ook een elektromagnetisch veld, zorgt ook voor een verwarmend effect.

De opwarming van het lichaam is geen probleem als deze opwarming maar niet te veel wordt. Daarom worden in Europa limieten aanbevolen voor elektromagnetische velden. Bij het vaststellen van de limieten zijn ruime veiligheidsmarges ingebouwd. Uit metingen blijkt dat de gemeten sterkte van de elektromagnetische velden op openbare plekken ver onder deze limieten blijven.

Effect van straling

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische velden. De Gezondheidsraad (onafhankelijk adviesorgaan van de overheid) en de Wereldgezondheidsorganisatie houden deze onderzoeken goed in de gaten. Volgens hen zijn er geen aanwijzingen dat antennes gezondheidsklachten veroorzaken.

Wilt u meer weten? Het Antennebureau is het informatieloket voor alle vragen over antennes, kijk op: www.antennebureau.nl.

Rol van de gemeente

Gemeenten hebben een bescheiden rol als het gaat om plaatsing van antennes. Een bouwvergunning is alleen nodig voor plaatsing van antennes hoger dan 5 meter. De gemeente mag de bouw van een UMTS-mast niet tegenhouden met een beroep op bezorgdheid over de gezondheid: twee recente uitspraken van de Raad van State wijzen daar op.

Daarnaast is de gemeente verplicht mobiele providers van een geschikte locatie te voorzien. Ook kijkt de gemeente naar de ruimtelijke aspecten, zoals de afstand van de mast tot de woningen.