Reclamebelasting

De gebruiker van een onroerende zaak in het centrumgebied, waaraan of waarin
reclame object(en) (openbare aankondigingen), zijn aangebracht betaalt hiervoor reclamerechten.

Gebruikers van een onroerende zaak op de Koemarkt betalen geen reclamebelasting. Ondernemers op de Koemarkt betalen BIZ (bedrijfsinvesteringszone) heffing.

Kosten

Voor 2022 wordt een vast bedrag per jaar geheven van € 250,00 per pand. Dit bedrag van € 250,00 wordt vermeerderd met € 1,50 per € 1000 WOZ-waarde zodra de WOZ-waarde het bedrag van € 180.000 overstijgt. Het maximale tarief van de reclamebelasting bedraagt € 600,00 per jaar. De belasting staat dus los van de omvang van de reclame.

Vermindering reclamebelasting

Vermindering is mogelijk als er tussentijds een verandering is opgetreden, bijvoorbeeld het reclameobject is verwijderd of u stopt uw bedrijfsactiviteiten op het adres waarvoor de aanslag is opgelegd.