Suïcide Preventie Dag doorbreekt het taboe

Publicatiedatum: 
10 sep 2021

‘Ik ben heel blij dat ik nog leef en mijn kinderen op zie groeien. Ik heb geleerd van mijzelf te houden.’ Simone heeft zelfdoding overwogen en pogingen gedaan. ‘Het is niet alleen het probleem van mij, of van Pietje: het is een probleem van de hele samenleving. Ik vind dat het taboe op suïcide doorbroken moet worden en we er op een openhartige manier over moeten praten.’ Veel mensen hebben  jarenlange depressies en zelfmoordgedachten. Ervaringsdeskundigen vertellen dat het enorm bevrijdend is om te ervaren dat je niet de enige bent. Om hulp vragen wil niet zeggen dat je een zwakkeling bent. Mensen met een depressie zijn juist enorme krachtpatsers: het feit dat ze er nog zijn, bewijst dat.

Nabestaanden

Wie achterblijft na zelfdoding door een dierbare, heeft gevoelens van onuitsprekelijke pijn. Dat weet  Gerrit Reijnen, voorzitter a.i van Stichting Zorg en Zelfdoding. ‘Zomaar, op een dag, verandert je leven. Het is allesoverheersend en de pijn en rouw die nabestaanden voelen is universeel. Bij de stichting Zorg en Zelfdoding kunnen nabestaanden terecht voor een gesprek en het delen van ervaringen. We zien dat het altijd helpt om te praten. Je zou misschien denken ‘dat mensen het er niet bij kunnen hebben’, die verhalen van anderen, maar dat is dus helemaal niet zo.’

Activiteiten Suïcide Preventie dag

Op 10 september is het World Suicide Prevention Day. Wereldwijd en in Nederland staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfdoding denken en anderen die door zelfdoding geraakt zijn. 113 Zelfmoord Preventie maakt een tour door Nederland. 113 Zelfmoord Preventie bezoekt het project van GGD Zaanstreek-Waterland en RCO de Hoofdzaak over het geven van voorlichting aan professionals op middelbare en MBO scholen, met behulp van ervaringsverhalen.

Hulp nodig?

Denk jij wel eens aan zelfdoding? Zoek hulp en praat erover. Bel gratis 0800-0113 of chat, via www.113.nl/chatten. Ben jij iemand door zelfdoding verloren en wil je erover praten? Kijk voor contact met andere nabestaanden op www.zorgenzelfdoding.nl

De verhalen van Simone en anderen staan op www.113.nl