Torenmolen varianten

Op 12 december 2019 is er een bewonersavond geweest. Deze varianten zijn getoond en besproken met de bewoners. We hebben hun op- en aanmerkingen genoteerd en gaan daar nu mee aan de slag. Daarbij hebben we verteld dat we de volgende avond naar alle verwachting in maart/april zullen organiseren. Op deze avond bespreken we de aangepaste schetsen met de aanwezigen, alsook de uitslagen van de onderzoeken die tot dan toe zijn gedaan.