Trouwlocatie, aanvraag nieuwe locatie

Wat u moet weten

Particulieren

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren op een plek die nog niet als trouwlocatie is aangewezen? Dat kan. De gemeente moet de plek dan wel eerst als trouwlocatie aanwijzen. Daarvoor gelden bepaalde criteria. Kijk bij voorwaarden.

Ondernemers

Wilt u als eigenaar of beheerder huwelijken of partnerschapregistraties laten plaatsvinden in uw locatie? Dan moet de gemeente eerst uw locatie als trouwlocatie aanwijzen. Daarvoor gelden bepaalde criteria. Kijk bij voorwaarden.

De huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kan pas plaatsvinden als de locatie hiertoe is aangewezen door burgemeester en wethouders van de gemeente.

Voorwaarden

De locatie moet

 • binnen de gemeente Purmerend liggen
 • een gebouw zijn dat openbaar toegankelijk is tijdens de plechtigheid (geen woonhuis, of schip)
 • toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers
 • geen overlast geven voor de omgeving
 • voorzien zijn van voldoende meubilair, geluidsinstallatie, spreektafel met goede verlichting en kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand (B)ABS
 • voorzien zijn van sanitair, buitenverlichting, bewegwijzering en er moet voldoende parkeergelegenheid in de buurt zijn
 • gelegenheid geven om alle huwelijksvormen, die de Nederlandse wet kent, te laten voltrekken
 • niet in strijd zijn met de openbare orde, goede smaak en zeden bij de bestemming of het gebruik van de locatie
 • voldoen aan de normen op het gebied van brandveiligheid. Op het moment dat er meer dan vijftig mensen in een pand verblijven is een gebruikersvergunning nodig. Echter, ook bij de aanwezigheid van minder personen is de eigenaar verplicht te voldoen aan de bepalingen uit het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
 • representatief zijn als 'huis der gemeente'. Daarnaast moet het ook passen bij de ceremonie en moet de ruimte schoon, opgeruimd en onderhouden zijn.
 • beschikbaar zijn vanaf een half uur voor tot een half uur na de trouw- of registratieplechtigheid.

De beheerder/eigenaar

 • of één van de medewerkers van de huwelijkslocatie moet gedurende de huwelijksvoltrekking 'stand-by' zijn als gastvrouw/gastheer en is aanspreekpunt voor de (B)ABS
 • bepaalt of de trouw- of registratieplechtigheid plaats kan vinden en of de locatie voldoet aan alle eisen en beleidsregels
 • is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid, de benodigde vergunningen en de verzekeringen.

Wijziging inrichting of (bedrijfs) activiteit

Bij een wijziging in het gebruik of inrichting van de aangewezen trouwlocatie moet deze opnieuw worden beoordeeld. Neem hiervoor contact op met de Gemeente Purmerend, team Burgerzaken.

Overeenkomst

Wanneer een trouw- of registratieplechtigheid op een locatie anders dan het stadhuis of het voormalig stadhuis op de Kaasmarkt plaatsvindt stuur dan een ondertekend exemplaar van de overeenkomst met de beheerder van de locatie naar de gemeente. 

* daar waar huwelijk staat, bedoelen we ook geregistreerd partnerschap.

Kosten

Om een externe locatie aan te kunnen wijzen als trouwlocatie voert de gemeente eerst een onderzoek uit.

De kosten voor dit onderzoek zijn € 145,00.

De afhandeltermijn voor het aanwijzen van een trouwlocatie is zes weken.