Uittreksel basisregistratie personen

Aanvragen in het stadhuis

U kunt een uittreksel eventueel opvragen in het stadhuis.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning).

Kosten

Na betaling € 11,65 krijgt u het uittreksel direct mee.

Aanvragen met DigiD

U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post thuisgestuurd.

Voor iemand anders

U kunt een aanvraag doen voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Hiervoor heeft u nodig:

  • een schriftelijke machtiging ingevuld en ondertekend: Machtigingsformulier(Pdf) en
  • een geldig (kopie) identiteitsbewijs van deze persoon nodig.