Urgentieverklaring

Als u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

Telefonische bereikbaarheid Loket Wonen en Wmo (0299) 452 555
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Per post: t.a.v. Loket Wmo/Wonen
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Het inschakelen van een tussenpartij levert geen tijdwinst of meer kans op een urgentie op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Neem voor een urgentie aanvraag altijd zelf contact op met de gemeente.

Wat u moet weten

Het aanbod sociale huurwoningen in Purmerend is beperkt, er zijn veel woningzoekenden en er is een lange wachttijd. Een aanvraag voor een urgentieverklaring moet daarom zorgvuldig worden bekeken. Een toegekende urgentieverklaring betekent immers dat andere woningzoekenden nog langer moeten wachten op een huis.

Wij willen u er ook op wijzen dat er gezien de schaarste aan woningen in (en in de omgeving van Purmerend) van u mag worden verwacht dat u ook buiten de regio naar woningen zoekt. Op deze manier vergroot u de kans op het vinden van een zelfstandige woning.

Als u in aanmerking komt voor een urgentie voor een sociale huurwoning dan worden uw gegevens doorgegeven aan een woningcorporatie. Deze gaat voor u op zoek naar een passende woning.

Voorwaarden

U kunt alleen een urgentieverklaring aanvragen als u

 • 18 jaar of ouder bent
 • de Nederlandse nationaliteit heeft, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning
 • ingeschreven staat in Purmerend op het adres waar u feitelijk woont
 • minstens 2 jaar aantoonbaar in Purmerend woont
 • (en uw partner) een belastbaar jaarinkomen heeft dat niet hoger is dan € 40.024,00 (peiljaar 2021)
 • goed zelfstandig kunt wonen
 • geen schulden heeft of u een regeling heeft getroffen voor uw schulden
 • minder dan 10 jaar inschrijfduur bij WoningNet of Woonmatch heeft
 • niet in een zorginstelling woont.

Als u voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring. Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig naar uw situatie.

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring bij

 • echtscheiding of verbreking samenwoning, tenzij er sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen
 • een problematische inwoonsituatie
 • een te groot huishouden en/of een te klein huis
 • het niet accepteren van een woning via het reguliere systeem of het opeisen/behouden van uw huidige woning
 • een tijdelijke huurovereenkomst die binnenkort afloopt
 • dakloosheid door eigen toedoen
 • een te hoog inkomen en/of vermogen.

Kosten

De legeskosten voor de aanvraag van een urgentieverklaring zijn € 37,00.