Vergunning voor woningvorming

Wat moet u weten

  • u dient eigenaar te zijn van de woning
  • de nieuwe woonruimten hebben minimaal 40m2 gebruiksoppervlak
  • er moet worden voldaan aan de leefbaarheidstoets

Let op: voor de verbouwing van een zelfstandige woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning heeft u nodig bij de aanvraag voor een vergunning om de woonruimte te splitsen.

Wat stuurt u mee

  • één of meer tekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie (plattegronden op schaal (1:100)) van iedere verdieping van de woonruimte(n) waarop de aanvraag betrekking heeft.

Op de tekening(en) staat duidelijk aangegeven wat de oude en nieuwe bestemming is. Op de tekening staat de gebruiksoppervlakte (als bedoeld in NEN 2580) in m² per woonruimte.

  • (aanvraag) omgevingsvergunning

Kosten

De legeskosten voor deze vergunning bedraagt € 1.930,00.