Monument wijzigen

Wilt u een beschermd monument verbouwen, onderhouden of restaureren, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wel of geen omgevingsvergunning?

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw monument een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen maar ook voor het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor een aantal werkzaamheden aan uw monument heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

  • beperkte onderhoudswerkzaamheden, waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. U herstelt hierbij alleen waar nodig onderdelen van het materiaal. U schildert bijvoorbeeld een raam of deur in dezelfde kleur en u herstelt een klein onderdeel van het kozijn.
  • wijziging van een niet-historisch deel of een deel van het interieur zonder monumentale waarde.

Er is een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit die ook adviseert over monumenten. Lees meer hierover op de website Mooi Noord-Holland.

Omgevingsvergunning monumenten en archeologie aanvragen

Beschermde monumenten

Monumenten zijn historische gebouwen die worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijk monumenten.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw monument. Het kan u helpen een goed verbouwings- of restauratieplan te maken.

Kijk op ook op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht.

Het risico van langdurig niet onderhouden is dat een klein gebrek uitgroeit tot een schade van grote omvang. Door tijdig, sober en doelmatig onderhoud uit te voeren worden dure en ingrijpende restauraties voorkomen.

Om misverstanden en missers te voorkomen is het verstandig om, voordat met de werkzaamheden is gestart, advies in te winnen van een deskundige en onafhankelijke adviseur. De gemeente informeert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden.

Om te zorgen dat werkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd zijn er uitvoeringsrichtlijnen.

Het reinigen van de gevel(s) van een monument mag alleen worden uitgevoerd met schoon water en een zachte borstel. Voor het gebruik van andere reinigingsmiddelen en methoden heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Op de website De Groene Menukaart is te zien hoe u uw monument kunt verduurzamen en welke subsidies en leningen er zijn.

Het verduurzamen van een monument wordt duidelijk uitgelegd in animaties en infographics op de website van monumenten.nl Van gevelisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, vensterisolatie, dakisolatie tot het duurzaam verwarmen van monumenten.

Voor onderzoek naar het duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen is provinciale subsidie beschikbaar. Ga voor info over deze subsidie naar de website van de provincie Noord-holland.

  • De behandeltermijn van de vergunning is acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.