Omgevingsvergunning bouwen en verbouwen

Wilt u een woning, bedrijfspand, garage of schuur bouwen of verbouwen? Dan heeft u hiervoor meestal een omgevingsvergunning bouwen voor nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Hierin staan de verplichte bouwtechnische eisen die gelden voor een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan het Bouwbesluit voldoen.

Uw bouwplan moet in het bestemmingsplan passen. Alle bestemmingsplannen van de gemeente Purmerend vindt u op ruimtelijkeplannen.nl. Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, dan kunt u de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te wijken.

Alle bouwwerken, ook de vergunningvrije, moeten voldoen aan de eisen voor omgevingskwaliteit. Deze eisen staan in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend (dit is een samenvoeging van de Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2020 en de Omgevingsnota Beemster 2012).

Voor het verbouwen of restaureren van een monument gelden andere eisen. Lees hiervoor de informatie over de omgevingsvergunning monument.

Gaat u de bodem verstoren, dan kunt u soms te maken krijgen met archeologie. Kijk in het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl waar en wanneer archeologisch onderzoek verplicht is. Zie ook archeologisch onderzoek.

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plan daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd, of u nu wel of geen vergunning nodig heeft. Als uw bouwplan in strijd is met het burenrecht, zal u daar met uw buren onderling uit moeten komen.

Bent u zelf niet de eigenaar van de woning of het perceel waarop u wilt bouwen? Dan heeft u voor uw vergunningaanvraag schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Gaat u een woonschip bouwen of verbouwen dan heeft u hiervoor ook een omgevingsvergunning nodig.

Controleer bij de Rijksoverheid of u een vergunning moet aanvragen.

Nu controleren

Met behulp van een vragenlijst wordt duidelijk of u voor uw bouw- of verbouwplan een vergunning moet aanvragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen.

U krijgt ook een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aantal vragen in de vragenlijst heeft een toelichting. Klik op het blauwe icoontje achter de vraag en lees deze toelichting goed door voor u de vraag beantwoordt.

Omgevingsvergunning bouwen en verbouwen aanvragen

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de eisen voor omgevingskwaliteit. De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de eisen voor omgevingskwaliteit. Deze eisen staan in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend (dit is een samenvoeging van de Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2020 en de Omgevingsnota Beemster 2012).

Verleende vergunningen vanaf 2000 kunt u digitaal opvragen. Informatie over bouwvergunningen tot en met 1999 vindt u in het Waterlands Archief.

Meer informatie kunt u vinden bij het duurzaam bouwloket of het Nationaal funderingsloket.