Evenementenvergunning of -melding

Voor het organiseren van een evenement in Purmerend heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.

Wij verlenen geen toestemming/vergunning voor het vieren van privéfeestjes, verjaardagen en/of kinderfeesten op de openbare weg.

Bijvoorbeeld: braderieën, circus, kermis en popfestivals. Het aantal grootschalige evenementen is gebonden aan een maximum aantal per jaar.

  1. Van een evenement voor het aankomend jaar, moet vóór 25 oktober van het voorgaande jaar melding worden gedaan aan de burgemeester. Hiervoor stuurt u een mail naar evenementen@purmerend.nl.
  2. Minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement moet u hiervoor een vergunning aanvragen.
  3. U voegt bij het aanvraagformulier een situatietekening, een draaiboek en een veiligheidsplan toe als bijlage.

Bijvoorbeeld: straatfeesten, trimlopen, wandeltochten, rommelmarkten en modeshows.

Het evenement moet minimaal 10 werkdagen voor aanvang van het evenement worden ingediend.

Let op: wij verlenen geen toestemming/vergunning voor het vieren van privé feestjes/verjaardagen/kinderfeesten op de openbare weg. Ook het plaatsen van (speel)attributen zijn niet toegestaan op de openbare weg.

Afhankelijk van het soort evenement en het aantal te verwachten bezoekers betaald u kosten.

Kleinschalige evenementen

Aan een melding van een kleinschalig evenement zijn geen kosten verbonden.

Grootschalige evenementen

Bij een evenement met tot 500 bezoekers betaalt u € 78,00.

Bij een evenement met 500 tot 2500 bezoekers betaalt u € 209,65.

Bij een evenement met 2500 tot 5000 bezoekers betaalt u € 406,40.

Bij een evenement met 5000 of meer bezoekers betaalt u € 1.310,30.

Precariobelasting voor plaatsen van voorwerpen op openbare gemeentegrond

  • bij één daagse evenementen, per m2 per dag: € 0,50

  • bij commerciële evenementen: maximaal € 1.080,00.

Brandveiligheid

Wordt het evenement in een tent gehouden? Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Met onderstaand formulier op rijksoverheid.nl kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Denk aan het organiseren van een popfestival. In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Geluidsnormen

Bij buitenevenementen met een geluidniveau van meer dan 80 dB(A) gelden voorschriften. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • buitenevenementen met een  geluidniveau tot 80 dB(A) of 95 dB(C),
  • een geluidniveau tot 90 dB(A) of 105 dB(C) en
  • een geluidniveau tot 96 dB(A) of 111 dB(C).

Om de juiste voorschriften in de evenementenvergunning te kunnen opnemen, dient in het aanvraagformulier duidelijk aangegeven te worden welk geluidniveau van toepassing is op het evenement.

GHOR advies bij publieksevenementen

Samen met politie, brandweer en gemeenten heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een belangrijke taak in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eén van de voorbereidende taken is advisering bij publieksevenementen. De GHOR werkt met een standaard advies bij evenementen met minder dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, waarbij geen verzwarende omstandigheden zijn. Dit advies beschrijft voorwaarden op het gebied van sanitaire, hygiënische en geneeskundige voorzieningen. In een aantal gevallen zal een advies op maat nodig zijn waaruit aanvullende voorwaarden kunnen voortvloeien. GHOR 2013