Festiviteit melding

Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden maximaal 12 festiviteiten per kalenderjaar organiseren. Waarbij de geluid- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

Wat u moet weten

  • De melding geldt voor zowel festiviteiten als sportactiviteiten waarbij geluid en/of licht hinder kan veroorzaken. 
  • Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden geluidhinder te veroorzaken, dit ter bescherming van omwonenden en de omgeving.
  • Het betreft festiviteiten die vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden.

Melding festiviteit

Tijdens collectieve festiviteiten zijn de geluid- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet van toepassing.

  • Koningsnacht (26 april)
  • Koningsdag (27 april)
  • Harddraverij en hengstenbal (najaarsfeesten september)
  • Oudjaarsdag (31 december)

De regels voor deze melding staan in artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.