Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank, ontheffing

Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Voorwaarden

  • Het evenement of de festiviteit duurt niet langer dan 12 aaneengesloten dagen.
  • U schenkt of verkoopt alleen dranken met minder dan 15% alcohol (inclusief wijnproducten zoals port, sherry en vermout).
  • Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend moet er altijd een verantwoordelijke aanwezig zijn, die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De leidinggevende(n) moet minimaal 21 jaar zijn en is niet van slecht levensgedrag.
  • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken van te voren aan.

Ontheffing aanvragen

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 107,20.