Standplaatsvergunning

Voor het innemen van een vaste- of seizoenstandplaats heeft u een vergunning nodig.

Vaste standplaatsen

De gemeente heeft vastgesteld op welke locaties en hoeveel vergunningen voor het innemen van een standplaats op een openbare plaats (grond in eigendom van de gemeente Purmerend) verleend kunnen worden.

Dit zijn in totaal 13 standplaatsen waarvan 8 vaste standplaatsen en 5 seizoenstandplaatsen (voor onder andere de verkoop van kerstbomen en oliebollen). De vergunningen voor seizoenstandplaatsen worden alleen voor de maanden november en/of december verleend.

Locaties vaste standplaatsen

 • Abel Tasmanplein
 • Evenaarspad
 • Gildeplein
 • John F. Kennedyplein
 • Kaasmarkt
 • Koemarkt
 • Leeuwerikplein
 • Meerland
 • Purmerweg
 • Wormerplein
 • Zwanebloem

Tijdelijke standplaats

Bedrijven of instellingen kunnen een aanvraag doen voor een tijdelijke standplaatsvergunning (bijvoorbeeld voor het promoten van een product). Deze tijdelijke vergunning verlenen we voor maximaal voor 2 weken.

Beschikbare standplaatsen

Als er een standplaats vrijkomt wordt deze bekendgemaakt bij de officiële bekendmakingen in het Purmerends nieuwsblad en op de website van de overheid.

Geïnteresseerden kunnen binnen 3 weken na publicatie van een vrijgekomen standplaats hun interesse kenbaar maken bij apv@purmerend.nl. De standplaats wordt vervolgens verloot onder de geïnteresseerden.

Als een ondernemer een standplaats wil innemen op een andere dan de hierboven genoemde locaties moet de ondernemer zijn of haar aanvraag goed motiveren. Dat kan een standplaats zijn op gemeentegrond of particulier terrein. Bij beoordeling van de aanvraag worden de belangen van de ondernemer afgewogen tegen de belangen die met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden beschermd. Dit zijn onder andere openbare orde en openbare veiligheid, volksgezondheid, bestemmingsplan en het standplaatsenbeleid.

Voor de inname van een vaste standplaats

 • Er mag alleen standplaats worden ingenomen met een verplaatsbare verkoopruimte.
 • De omvang van de te plaatsen verkoopinrichting mag niet groter zijn dan 5x3x3 meter (lxbxh) en moet voldoen aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • De standplaatslocatie moet iedere avond binnen twee uur, nadat de verkoop is beëindigd, worden ontruimd.

Let op! Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor de seizoenplaatsen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen.

Voorwaarden voor de aanvraag

 • De aanvrager moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager moet geregistreerd zijn bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK).
 • De aanvrager dient een foto van de mobiele verkoopinrichting te overleggen.
 • Bij een verlenging van een vergunning doet u de aanvraag uiterlijk twee weken vóór het verstrijken van de looptijd van de huidige vergunning.
 • Leges voor het innemen van een standplaats voor maximaal 2 weken € 85,50.
 • Leges voor het innemen van een standplaats langer dan 2 weken € 214,50.

Daarnaast is voor het in gebruik nemen van gemeentegrond precariobelasting verschuldigd. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal m2 dat in gebruik wordt genomen, gerekend per dag, kwartaal, half jaar of jaar.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend.