Milieuvergunning of milieumelding

Begint u een bedrijf waarbij u mogelijk het milieu belast dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms is een milieumelding voldoende.

U heeft mogelijk een milieuvergunning nodig als uw bedrijf:

  • geluids- of stankoverlast veroorzaakt,
  • schadelijke stoffen uitstoot,
  • veel energie verbruikt,
  • een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren.

In sommige gevallen voert de Omgevingsdienst IJmond milieutaken uit voor de gemeente. Dan stuurt de gemeente uw aanvraag door aan de Omgevingsdienst.

Milieuvergunning aanvragen via het omgevingsloket

U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Naar omgevingsloket

Milieumelding

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit.

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een melding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u de melding doen, bepalen of u een vergunning nodig heeft en zien welke voorschriften gelden. U krijgt direct toegang tot de AIM via aimonline.nl en hebt hiervoor geen wachtwoord nodig.

We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken.

Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

Welke stukken u moet indienen als u een officiƫle aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in het Regeling omgevingsrecht.