Reclamevergunning

Reclame heeft als doel uw bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken. Voor het plaatsen van reclame heeft u meestal een vergunning nodig.

 • Reclame betrekking hebbend op openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.
 • Een bouwbord, dat functioneel is voor een bouw- of sloopactiviteit of een andere tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, en geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.
 • Een vlaggenmast, niet hoger dan 6 meter (maximaal 1 per erf).
 • Een bouwwerk in voor- of achtererfgebied, niet hoger dan 1 meter, de oppervlakte niet meer dan 2m². Het voor- of achtererfgebied mag als gevolg van het bouwwerk niet meer dan 50% bebouwd worden.

Wanneer een vergunning voor reclame?

 • het aanbrengen van reclamedoeken (zonder frame);
 • het aanbrengen van steigerdoeken;
 • verandering van bestaande en vergunde reclame (b.v. in een lichtbak of frame);
 • het plaatsen van baniers;
 • het plaatsen van raamplakkaten.

De plaatsing van de reclame-uiting moet voldoen aan de bouwwet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit en de Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2020.

Voor het hebben van reclame-uitingen en/of voorwerpen op of boven gemeentegrond moet precariobelasting worden betaald.

Voor het plaatsen van reclame-uitingen bij of aan een rijks of gemeentelijk monument moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Voor het hebben van reclame-uitingen en/of voorwerpen op of boven gemeentegrond moet precariobelasting worden betaald.

Voor het plaatsen van reclame-uitingen bij of aan een rijks of gemeentelijk monument moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Omgevingsvergunning reclame aanvragen

 • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
 • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.