Verhuizen met kinderen

Bij twijfel over de juistheid van een aangifte door een van de ouders, kunnen we de aangifte aanhouden en onderzoeken of de kinderen feitelijk op dat adres wonen. Het college van burgemeester en wethouders kan dan aan de ouder die aangifte doet vragen om bewijzen dat het kind daar woont. Als de ouder dat nalaat, kan het college een bestuurlijke boete opleggen voor het niet verstrekken van deze informatie.

Om te voorkomen dat een minderjarig kind steeds heen en weer wordt verhuisd van het adres van de ene ouder naar het adres van de andere ouder hanteren we de volgende werkwijze:

  • We vragen toestemming en een identiteitsbewijs aan beide ouders als een minderjarig kind van het ene naar het andere adres verhuist, zonder dat een van de ouders meeverhuist.
  • We verwerken de aangifte alleen bij aangifte voor adreswijziging van moeder en kind gezamenlijk of vader en kind gezamenlijk, tenzij bij twijfel.
  • Als de ouder waarvan het kind vertrekt geen toestemming geeft, stellen we een onderzoek in naar de feitelijke verblijfplaats van het kind.
  • We schrijven het kind in op het adres waar het kind feitelijk de meeste tijd verblijft.