Verhuizen vanuit het buitenland

Wat u moet weten

Maak telefonisch een afspraak.

Ook kinderen zijn verplicht aanwezig te zijn bij de melding.

Verblijfsvergunning

Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft, moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Dit geldt niet als u de nationaliteit heeft van een EU-land, een EER-land of Zwitserland. Voor een afspraak daarvoor kunt u bellen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarij, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,  Malta,  Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

EER-landen: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Meer informatie hierover op de website Immigratie- en Naturalisatiedienst.