Verhuizen

Verhuizen naar Purmerend

Wat u moet weten

U kunt de verhuizing doorgeven voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen*, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.
Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven.

Opnieuw inschrijven

Bent u uitgeschreven geweest uit Nederland en wilt u zich opnieuw inschrijven in Purmerend dan moet u persoonlijk aan de balie komen.

Bent u uitgeschreven geweest uit Nederland én bezit u niet de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of EER, dan kan inschrijven alleen na telefonische afspraak met de Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner)