Verkeersontheffing (RVV)

Met een verkeersontheffing RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) mag u (tijdelijk) ergens rijden waar dat normaal niet mag.

Wat u moet weten

Situaties waarvoor ontheffing kan worden verleend zijn:

  • rijden en parkeren op voet-, en fietspaden en openbaar groen
  • parkeerverbod en/of stopverbod
  • inrijverbod
  • gewichtsbeperking (van een voertuig)
  • eenrichtingverkeer/verplichte rijrichting
  • rijden in een voetgangersgebied

RVV staat voor Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 

Regels voor aanvragen ontheffing

  • ten minste tien werkdagen van tevoren melden (indien de duur van de ontheffing korter is dan 14 dagen, bij een periode langer dan 14 dagen is de aanvraagtermijn 8 weken
  • bij de aanvraag moet duidelijk de reden voor de aanvraag tot ontheffing zijn vermeld
  • een ontheffing wordt in uitzonderlijke gevallen afgegeven, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, evenementen, medische noodzaak en andere omstandigheden
  • ontheffingen voor het inrijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig buiten de reguliere laad- en losuren om, worden niet verstrekt. Bevoorraders moeten gebruik maken van de reguliere laad- en losuren om het voetgangersgebied in te rijden.

Reguliere laad- en losuren waarvoor geen ontheffing nodig is

Voetgangersgebied Centrum

Zondag t/m donderdag 06.00 - 12.00 en 17.30 - 22.00 uur

Vrijdag 06.00 - 12.00 en 21.00 - 22.00 uur

Zaterdag 06.00 - 10.00 en 17.00 - 22.00 uur

Warenmarkt

Dinsdag: 00.00 - 14.00 uur

Koemarkt

Zondag t/m vrijdag 06.00 - 12.00 uur

Zaterdag 06.00 - 10.00 uur

Kosten

Ontheffing voor maximaal 2 weken € 24,95

Voor een periode langer dan 2 weken met een maximale geldigheidsduur van 1 jaar € 105,50