Brieven aan inwoners en ondernemers

Brieven aan inwoners en ondernemers publiceren we voor een periode van 6 weken op deze pagina.

Gors | Bomen en planten Fioringras

Brief van 19 januari over het kappen en planten van bomen aan de Fioringras.

Gors | bewonersinitiatief verwijderen lantaarnpaal en plaatsen fietssluis Veenweidestraat

Brief van 15 januari over een bewonersinitiatief voor het verwijderen van een lantaarnpaal en plaatsen fietssluis Veenweidestraat.

Purmer-Noord | update elektrisch oplaadpunt Waterlandse Morgen

Brief van 14 januari met een update over de plaatsing van een elektrisch oplaadpunt aan de Waterlandse Morgen.

Gors | elektrisch oplaadpunt De Wherelanden

Brief van 7 januari over het plaatsen van een elektrisch oplaadpunt bij De Wherelanden.

Weidevenne | elektrisch oplaadpunt Antwerpenhaven

Brief van 6 januari over het plaatsen van een openbaar elektrisch oplaadpunt aan de Antwerpenhaven.

Overwhere | sporthal de Beuk als vaccinatielocatie

Brief van 28 december over sporthal de Beuk als locatie voor de eerste fase van het vaccineren tegen COVID-19.

Purmer-Zuid | vragen en antwoorden Koggenland

Brief van 10 december over de terugkoppeling op vragen van omwonenden van de ontwikkellocatie Koggenland.

Purmer-Zuid | vragen en antwoorden Luitje Broekemastraat

Brief van 22 december over de terugkoppeling op vragen van omwonenden van de ontwikkellocatie Luitje Broekemastraat.

Overwhere | stand van zaken integraal ontwerp Van IJsendijkstraat

Brief van 21 december over de stand van zaken integraal ontwerp Van IJsendijkstraat.

Purmer-Noord | paaltjes Diligencehof

Brief van 22 december over geplaatste paaltjes.

Centrum | update herinrichting Julianastraat

Brief van 16 december 2020 met een update over de herinrichting van de Julianastraat.

Purmer-Zuid | bouwrijp maken kavels Brantjesstraat

Brief van 21 december over het bouwrijp maken kavels Brantjesstraat.

Overwhere | proeftuin aardgasvrij Overwhere-Zuid

Brief van 18 december over de proeftuin aardgasvrij aan de bewoners, ondernemers, gebouweigenaren van de proeftuin Overwhere-Zuid.

Overwhere | afronding pilot aardgasvrij in Overwhere-Zuid

Brief van 18 december over de afronding van de pilot aardgasvrij in Overwhere-Zuid.

Overwhere | proeftuin aardgasvrij aan bewoners huurwoningen

Brief van 18 december over proeftuin aardgasvrij aan bewoners huurwoningen.

Gors | bomen Klaverhof

Brief van 15 december over de bomen in de straat (Klaverhof)

Purmer-Zuid | werkzaamheden parkeervakken Persijnlaan

Brief van 11 december over werzaamheden aan de parkeervakken van Persijnlaan.

Purmer-Noord | ontwerp parkeerplaats Landauerstraat

Brief van 8 december over de parkeerplaats in de Landauerstraat

Overwhere | parkeren op gras Hooft Hasselaarstraat

Brief van 10 december over parkeren op het gras van Hooft Hasselaarstraat.

Purmer-Noord | vragen en antwoorden Riek- en Gaffelstraat

Brief van 10 december over de terugkoppeling op vragen van omwonenden van de ontwikkellocatie Riek- en Gaffelstraat.