Brieven aan inwoners en ondernemers

Brieven aan inwoners en ondernemers publiceren we voor een periode van 6 weken op deze pagina.

Purmer-Noord | bewonersinitiatief grasstroken De Graeffweg

Brief van 24 november over bewonersinitiatief grasstroken De Graeffweg.

Purmer-Noord | Bloemrijk kruidenlint Tuinstee

Brief van 23 november over bloemrijk kruidenlint Tuinstee.

Purmer-Noord | priklocatie GGD Zaanstreek-Waterland op evenemententerrein

Brief van 26 november over de priklocatie GGD Zaanstreek-Waterland op het evenemententerrein.

Overwhere | milieukundig onderzoek

Brief van 29 november over milieukundig onderzoek in de Lekstraat, Scheldestraat en Merwedestraat.

Purmer-Noord | asfaltonderhoud Grotenhuysweg

Brief van 26 november over asfaltonderhoud aan de Grotenhuysweg

Overwhere | herinrichten groenvakken Van IJsendijkstraat

Brief van 26 november over het herinrichten van groenvakken aan Van IJsendijkstraat.

Gors | laatste werkzaamheden plantvak Veenweidestraat

Brief van 25 november over de laatste werkzaamheden aan het plantvak Veenweidestraat.

Weidevenne | Evaluatie gebruik lichtmasten grasveld FC Purmerend

Brief van 23 november over de evaluatie van de geplaatste lichtmasten bij FC Purmerend.

Overwhere | Presentatie bewonersbijeenkomst aardgasvrij

Brief van 19 november over de presentatie bewonersbijeenkomst aardgasvrij 2, 3 en 4 november 2021.

Centrum | Betaald en vergunningparkeren Jasmijnstraat per 1 januari 2022

Brief van 9 november over betaald en vergunningparkeren in de Jasmijnstraat per 1 januari 2022.

Overwhere | status herontwikkeling Van IJsendijkstraat

Brief van 19 november over de status van de herontwikkeling van de Van IJsendijkstraat.

Wheermolen | start fase 4b en 5 Meteorenweg

Brief van 16 november 2021 over de start van fase 4b en 5 van de werkzaamheden aan de Meteorenweg.

Purmer-Noord | planning speelplek Huifkarstraat

Brief van 16 november over de vertraging werkzaamheden speelplek Huifkarstraat.

Purmer-Zuid | planning speelplek Lauwersmeer

Brief van 16 november over de vertraging werkzaamheden speelplek Voorbuurt en Pleinbuurt.

Weidevenne | planning speelplek Voorbuurt en Pleinbuurt

Brief van 16 november over de vertraging werkzaamheden speelplek Voorbuurt en Pleinbuurt.

Purmer-Zuid | planning speelplek Luitje Broekemastraat

Brief van 16 november over de vertraging werkzaamheden speelplek Luitje Broekemastraat.

Weidevenne | planning speelplek Rotterdamhaven

Brief van 16 november over de vertraging werkzaamheden speelplek Rotterdamhaven.

Purmer-Zuid | planning speelplek Malibongwestraat

Brief van 16 november over de planning van de speelplek Malibongwestraat.

Weidenne | plaatsen laadpaal

Brief van 15 november over het plaatsen van een openbaar laadpunt in de Oslohaven

Centrum | aanbiedlocatie Hugo de Grootstraat

Brief van 15 november over het verplaatsen van de aanbiedlocatie voor afval