Visie leefbare stad 2040

Wie door Purmerend fietst, rijdt of wandelt, kan het niet zijn ontgaan: we zijn een stad in ontwikkeling. We willen 2040 10.000 woningen bouwen in de bestaande stad. Dit heeft op verschillende manieren effect op de stad, onder andere op de openbare ruimte. Hiervoor is de visie Leefbare stad geschreven. Hierin wordt beschreven hoe we op een goede manier omgaan met de openbare ruimte.

We werken toe naar Purmerend in 2040. Daarvoor zijn al eerder visies opgesteld. Denk aan de Hoogbouwvisie of de Mobiliteitsvisie. In de visie Leefbare stad vullen we het beeld van de stad aan op het gebied van openbare ruimte en klimaat.

Onderdeel van de visie Leefbare stad zijn een aantal concrete plannen: het bomenplan, parkenplan, klimaatadaptatieplan en een plan voor natuurinclusief bouwen. In deze plannen, die voor een deel nog uitgewerkt moeten worden, staat hoe we omgaan met deze thema’s.

afbeelding visie leefbare stad met relaties naar beleidsplannen

De visie Leefbare stad wordt in het voorjaar van 2020 besproken en definitief vastgesteld door de gemeenteraad.