Visie op mobiliteit

Deze visie is de start van een gesprek, dat in oktober van 2019 is begonnen met een stadsgesprek over mobiliteit. Er staan concrete acties in voor de komende jaren, maar geeft ook inzichten in actuele veranderingen en beslispunten in de nabije toekomst. Hoe kunnen we de bereikbaarheid en veiligheid in de stad waarborgen? Hoe gaan we om met de huidige parkeernorm? En wellicht de belangrijkste vraag: hoe houden we de stad leefbaar?