Visie Purmer

In mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om samen met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland een omgevingsvisie te laten opstellen voor De Purmer. Het gaat dan om het stuk van de polder ten (zuid)oosten van Purmerend.

De visie moet tot stand komen in samenspraak met bewoners, (agrarische) ondernemers, milieuorganisaties, andere overheden en overige belanghebbenden. Belangrijke thema’s in de visie zijn bedrijvigheid, woningbouw, het Purmerbos, bereikbaarheid, het agrarisch hart en energie.

Binnenkort lanceren de drie gemeenten een projectwebsite voor de visie waarop iedereen de ontwikkelingen kan volgen. De voorlopige planning is dat de visie door de drie gemeenteraden wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van 2022.