Vragen en antwoorden opvang statushouders in het Van der Valk hotel Zuidoostbeemster

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over de tijdelijke opvang van statushouders in het Van der Valk hotel in Zuidoostbeemster. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente afgelopen dinsdag 16 augustus 2022 geïnformeerd over de tijdelijke opvang voor ongeveer 100 statushouders in Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Voor zover wij weten gaat het om een periode van 6 maanden: vanaf 1 september 2022 tot en met februari 2023. De ongeveer 100 mensen die hier in het hotel komen, gaan na een aantal weken naar hun permanente woonplaats ergens anders in het land, in een andere gemeente. In hun plaats komt een nieuw gezin dat na een aantal weken doorstroomt naar een andere opvanglocatie of een nieuwe woonplaats enzovoort.

De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit nareizigers (gezinsleden, ook kinderen van mensen met een verblijfsvergunning) en statushouders. Zij blijven niet in Zuidoostbeemster, maar zullen in deze opvangperiode doorstromen naar een andere opvanglocatie of een woning elders in het land. De meeste mensen hebben een eigen dag- en onderwijsprogramma: dit zetten zij voort in de weken dat zij in het hotel verblijven.

Het COA biedt, naast asielopvang, ook opvang van en begeleiding aan mensen die na een procedure een verblijfvergunning krijgen. Deze statushouders krijgen vanuit het COA opvang totdat ze doorstromen naar een andere opvanglocatie of een huis krijgen in een gemeente. Het COA organiseert nu tijdelijke hotelopvang voor deze groep onder andere in Hotel Purmerend.

Voor statushouders gelden geen beperkingen voor werk. Onder de bewoners bevinden zich mensen met allerlei beroepen: timmermannen, journalisten, installateurs, artsen, kunstenaars enzovoorts. Het COA bemiddelt niet om bewoners aan betaald werk te krijgen, maar werkt geregeld samen met andere organisaties om bijvoorbeeld werkstages en opleidingen voor kansrijke asielzoekers en statushouders mogelijk te maken.

Hotel Purmerend is een van meerdere hotels van Van der Valk dat een huurovereenkomst heeft met het COA en met ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn dringend opvanglocaties nodig en daarom heeft het COA noodoplossingen gezocht voor het verbeteren van de doorstroom en de schrijnende situatie in de asielopvang.

Ja, het COA is verantwoordelijk voor beveiliging op de locatie, medische zorg, dagbesteding en andere zaken. Deze worden door hen ook geregeld. De gemeente vraagt in het overleg met het COA om aandacht te hebben voor veiligheid en de omgeving, eventuele overlast en andere praktische zaken.

Wilt u meer weten over hoe de opvang op de locatie is geregeld? Kijk dan op de website van het COA. Hier vindt u ook de contactgegevens.

Nee, de gemeente is verrast door dit nieuws. Er is hier sprake van een tijdelijke opvanglocatie. Het COA heeft naast azc’s ook andere opvanglocaties voor statushouders. Daar zijn problemen met de doorstroming zoals naar een permanente woning of een andere opvangplek. En om daar de druk te verminderen wordt nu de hotelopvang als noodoplossing ingezet. Wij hebben het initiatief genomen om met het COA in gesprek te gaan over wat er gaat gebeuren. Daarbij is afgesproken dat de gemeente zelf de inwoners informeert. Daarom ontvangt u nu deze brief.

Nee, de gemeente heeft op dinsdag 16 augustus 2022 in een eerste gesprek met het COA bevestiging gekregen van het nieuws over de huurovereenkomst. De gemeente heeft daarna zelf het initiatief genomen om met het COA in gesprek te gaan.

Ja, kinderen krijgen (taal-)onderwijs verzorgd door het COA. Ook kinderen van statushouders gaan zo snel mogelijk naar school. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en scholen. Ouders van kinderen krijgen van het COA uitleg over de leerplicht in Nederland en de scholingsmogelijkheden in de regio.

De bewoners van de tijdelijke opvanglocatie zijn niet nieuw in Nederland. Zij hebben al in een opvanglocatie gezeten, weten hoe het gaat op straat, in winkels en hebben gereisd met het openbaar vervoer. De voorlichting bij aankomst van tijdelijke bewoners richt zich vooral op de vraag: hoe doen we het hier in deze wijk?

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken. Iedere tijdelijke bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en ondertekend. Dat is een overeenkomst met gewicht. Niet opvolgen van de huisregels kan in het uiterste geval verregaande consequenties hebben.

Het COA biedt mogelijkheden om te helpen. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Meer informatie hierover vindt u op www.coa.nl.

Het COA heeft diverse programma’s voor de begeleiding van de statushouders en nareizigers. Denk aan voorbereiding op het inburgeren, taalonderwijs, begeleiding bij het opbouwen van een sociaal netwerk of het volgen van een opleiding. Tijdens het verblijf in het hotel in Purmerend gaat dit programma voor deze mensen gewoon door. Meer informatie hierover vindt u op de website van het COA.