Wat hebben we al opgehaald?

In november en december 2019 is er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig om ideeën en wensen te delen.

Centrale thema is ontmoeten

In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt 'hart van de wijk'. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan.

Groen

Het huidige groen is versnipperd en leent zich niet voor activiteiten. Er worden grofweg 2 uitwerkingsrichtingen genoemd om beter van het groen gebruik te gaan maken of een doorgaande groenstructuur rondom het gebied, waar je in kunt wandelen, hond uitlaten, sporten, en meer. Of een groter groengebied (park) met daarin ontmoetingsfunctie en recreatiemogelijkheden. Verder worden opmerkingen gemaakt over moestuinen, fruitbomen en dieren (kinderboerderij) en rekening houden met de effecten van de klimaatveranderingen.

Wonen

Tijdens de bijeenkomsten werden er relatief weinig opmerkingen over wonen gemaakt. Kansen worden gezien in woningen boven een winkelcentrum en boven andere voorzieningen, met aandacht voor de bouwhoogtes. De vraag naar woningen is groot in Purmerend. Ook in het Karekietpark liggen kansen voor woningbouw.

Voorzieningen

 • De sporthal moet vervangen worden en aangepast aan de normen van de huidige tijd. Zo kan de hal beter worden gebruikt. Dit betekent een grotere sporthal.
 • De Klimop school moet uitgebreid worden. Er is een sterke vraag naar volledige nieuwbouw.
 • De overige voorzieningen (biljartcentrum, kinderopvang en wijkcentrum) zouden vernieuwd kunnen worden.
 • Suggestie wordt gedaan om voorzieningen te combineren:
 • Basisschool met kinderopvang, sporthal of sporthal met wijkcentrum (en eventueel biljartcentrum)
 • De basisschool wil graag vlakbij het MBO en de sporthal gevestigd zijn.
 • Uit veel gesprekken blijkt dat het winkelcentrum als somber en naar binnen gekeerd wordt ervaren. Nieuwbouw of aanpassing brengt kansen. De huidige locatie wordt als goede plek ervaren, omdat ook de bewoners van het Jaap van Praaghuis er (gemakkelijk) kunnen komen.
 • Er lijkt grote behoefte aan openbare recreatieve voorzieningen, zoals een voetbalkooi, basketbalveld, stormbaan / fitness circuit, terras, speelplaats, en meer.

Verkeer en parkeren

 • De huidige verkeerssituatie en parkeren wordt als onhandig ervaren. Het parkeren is erg verspreid en er wordt ervaren dat het huidige aantal parkeerplekken onvoldoende is.
 • De loop- en fietsverbinding van het oostelijke en westelijke deel van het gebied (nu met tunnel) wordt als onveilig ervaren. Suggesties die voor een alternatieve verbinding worden genoemd zijn het opwaarderen van de bestaande tunnel, een oversteekplaats over de Salvador Allendelaan in combinatie met een tunnel of een (half)verdiepte ligging van de Salvador Allendelaan.
 • Ook de parallelweg, de fietspaden en vindbaarheid van de voorzieningen worden veel genoemd als verbeterpunt.