Welstandscommissie, advies

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie. De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen.

Wat u moet weten

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

Pre-advies

Het is mogelijk om de welstandscommissie vooraf om een pre-advies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het pre-advies van de welstandscommissie.

Meer info

U kunt uw bouwplan toelichten in de vergadering van de welstandscommissie (zie voor data het vergaderschema). Hiervoor maakt u (vroegtijdig) een afspraak met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Maak een afspraak voor meer informatie in een persoonlijk gesprek via www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452.

Vergaderdata welstandcommissie in 2019

Locatie stadhuis Purmerend, contact: 0299 - 452 452, of  r.stroomer@mooinoord-holland.nl (commissiecoördinator)

14-1-2019

28-1-2019

11-2-2019

25-2-2019

11-3-2019

25-3-2019

8-4-2019

23-4-2019

6-5-2019

20-5-2019

3-6-2019

17-6-2019

1-7-2019

15-7-2019

29-7-2019

12-8-2019

26-8-2019

9-9-2019

23-9-2019

7-10-2019

21-10-2019

4-11-2019

18-11-2019

2-12-2019

16-12-2019

30-12-2019 (vergadering vindt alleen plaats indien noodzakelijk gezien het aantal plannen of de urgentie. Vergaderdatum komt anders te vervallen.)

Kosten

De kosten voor het advies van de welstandscommissie Purmerend zijn vastgesteld in de Legesverordening.