Jeugdfonds Sport en Cultuur

Als het financieel niet mogelijk is dat uw kind kan sporten, meedoen aan bijvoorbeeld muziekles of een schildercursus, dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen als de ouders hier zelf geen financieringsmogelijkheden voor hebben. Meestal gaat dit om ouders met een maximaal gezamenlijk inkomen van 120% van het sociaal minimum. Maar er kunnen afwijkende situaties zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.

Voorwaarden

  • Uw kind is jonger dan 21 jaar
  • U kunt voor uw kind(eren) een aanvraag doen voor zowel sport als cultuur. Dit mogen per jaar maximaal 3 aanvragen zijn voor een totaalbedrag van maximaal € 425,-. Een aanvraag kan voor kortere duur dan 1 jaar zijn. Wel moet de aanvraag als doel hebben dat uw kind structureel mee kan doen. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) sportkleding of attributen aan te vragen.
  • De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of de aanbieder van culturele activiteiten. U ontvangt dus zelf geen geldbedrag.

Aanvragen

U kunt zelf geen aanvraag indienen, hiervoor gaat u naar een intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld iemand van het wijkteam, uw casemanager bij de gemeente of een maatschappelijk werker op school.

Weet u niet bij welke intermediair u terecht kunt? Bel dan met de gemeente (0299) 452 452 of Clup welzijn (0299) 480 630.