Eenmalige energietoeslag

Het kabinet heeft eind 2021 toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen. De Nederlandse overheid betaalt deze toeslag uit aan de gemeenten.

Wie komt in aanmerking voor de toeslag

Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, kunnen de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente via een formulier.

Ook huishoudens met een (iets) hoger inkomen kunnen mogelijk aanspraak maken op de energietoeslag. Op deze pagina vindt u meer informatie en de voorwaarden.

Nieuwsbericht over de verhoging van de eenmalige energietoeslag met € 500,-

 • Huishoudens met een bijstandsuitkering.
 • Huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum, waaronder ook zelfstandige ondernemers.

Een laag inkomen, is een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Bent u hoofdbewoner of kamerhuurder, dan heeft u mogelijk ook recht op de energietoeslag als uw inkomen niet meer bedraagt dan:

 • Alleenstaand of alleenstaande ouder (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.346
 • Alleenstaand of alleenstaande ouder (vanaf AOW-leeftijd) € 1.463
 • Samenwonend/gehuwd (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.794
 • Samenwonend/gehuwd (Vanaf AOW-leeftijd) € 1.876

Bent u de hoofdbewoner en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis dan is mogelijk de kostendelersnorm op u van toepassing. Om voor energietoeslag in aanmerking te komen gelden de volgende inkomensgrenzen.

U bent alleenstaande en:

 • er woont één ander persoon van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.047
 • er wonen twee andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 947
 • er wonen drie andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 897
 • er wonen vier andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 867

U bent samenwonend/gehuwd en:

 • er woont één ander persoon van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.595
 • er wonen twee andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.495
 • er wonen drie andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.436

Is uw inkomen lager dan bovengenoemde bedragen? Dan wordt er niet gekeken naar vermogen, spaargeld of overwaarde in uw woning.

Heeft u een (iets) hoger inkomen en betaalt u een hoge huur en heeft u geen recht op huurtoeslag of betaalt u veel hypotheekrente, dan kunt u mogelijk toch recht hebben op (een gedeeltelijke) energietoeslag.

Er wordt dan een zogenaamde draagkrachtberekening gemaakt. Een draagkrachtberekening houdt in dat mogelijk een gedeelte van de hoge woonlasten in mindering wordt gebracht op uw netto inkomen. Uw netto inkomen wordt dan lager, waardoor u mogelijk recht heeft op energietoeslag.

Als uw netto inkomen lager of gelijk is aan bovenstaande normen, dan heeft u geen draagkracht uit inkomen.

Is uw netto inkomen iets hoger dan bovenstaande normen, dan heeft u wel draagkracht uit inkomen.

Met het aanvraagformulier 'Eenmalige energietoeslag 2022'.

Formulier digitaal aanvragen

Wilt u het formulier liever per post ontvangen? Mail dan naar meerdoen@purmerend.nl. Vermeld in uw mail uw naam en adres (inclusief postcode).

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op de toeslag vragen wij u het formulier volledig in te vullen en

 • op te sturen (inclusief alle gevraagde bijlagen) via e-mail naar meerdoen@purmerend.nl óf
 • het formulier (inclusief alle gevraagde bijlagen) af te geven op het Stadhuis (de brievenbus) óf
 • per post te sturen (inclusief alle gevraagde bijlagen) naar Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend.

Lukt het u niet om het formulier zelf in te vullen? Vraag dan hulp bij een van de wijkteams.

Vergeet u niet de gevraagde stukken mee te sturen

Wat stuurt u mee?

 1. een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (bij een verblijfsdocument ook de achterzijde)
  Let op: geen rijbewijs!
 2. een bewijsstuk van de betaalrekening waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen (met het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de rekening)
 3. uw inkomsten over de laatste maand (loonstrook, uitkeringsspecificatie, alimentatie-inkomsten, studiefinancieringsgegevens, etc.)

Woont u in een huurwoning:

 • de meest recente huurspecificatie (meestal van 1 juli jl.)
 • de meest recente beschikking Toeslagen van de Belastingdienst (met vermelding van de huurtoeslag die u ontvangt)

Woont u in een eigen woning:

 • de hypotheekrente (jaaroverzicht hypotheek)

Huurt u een kamer:

 • een kamerhuurcontract; een kopie van uw energiecontract of de laatste factuur.

Er bestaat geen recht op de energietoeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar
 • student bent, jonger dan 7 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente
 • een inwonende kostendeler bent

Nadat wij alle gegevens compleet hebben ontvangen, gaan wij uw aanvraag afhandelen. Houd u er rekening mee dat de afhandeling van uw aanvraag langer dan 8 weken kan duren. Soms wordt er nog contact met u opgenomen voor aanvullende informatie.

Voor vragen over uw energierekening kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Heeft u vragen over uw rekening van Stadsverwarming Purmerend, kijk dan op de website van SVP. U kunt ook met hen bellen (0900 9807) of een e-mail versturen naar info@svpbv.nl. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het bedrag van uw termijnnota.

Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? Purmerend kan u hierbij helpen. Kijk voor alle ondersteuning op de pagina Werk, inkomen en schulden.

U kunt ook kijken op de website Geldfit.nl en de online test invullen. Voor ondernemers is een andere test ontwikkeld: Dan kunt u naar de website Geldfitzakelijk.nl. Op basis van de ingevulde gegevens krijgt u tips of bijvoorbeeld een doorverwijzing naar hulpverlening zoals: Thuisadministratie, Humanitas, SchuldHulpMaatje, en het gemeentelijk team Schulddienstverlening.