Wethouder Eveline Tijmstra - CDA

4e locoburgemeester

ES.Tijmstra@purmerend.nl

Als u de wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Portefeuille

Fysieke leefomgeving inclusief wijkmanagement, Publieksdienstverlening, Kunst en cultuur, Erfgoedbeleid, Stadsontwikkeling binnenstad/centrum, Verkeer en vervoer, Wijkwethouder: Wheermolen en Overwhere

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • lid pho verkeer en Vervoer (VRA)
  • lid stuurgroep Bereikbaarheid Waterland
  • lid bestuurlijk overleg Hoogheemraadschap

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • Bestuurslid Bestuurdersvereniging CDA Noord-Holland; onbezoldigd

  • Landelijk bestuurslid Bestuurdersvereniging CDA; onbezoldigd

  • Bestuurslid Algemeen Bestuur CDA Noord-Holland; onbezoldigd