Wethouder Paul van Meekeren - D66

3e locoburgemeester

PL.v.Meekeren@purmerend.nl

Als u de wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Portefeuille

Communicatie en bewonersparticipatie, Energietransitie, Dierenwelzijn, Beusebos/Kom A7, Duurzaamheid en milieu, Onderwijs, Jeugd/jongerenwerk Wijkwethouder Weidevenne.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • lid van het portefeuillehouders overleg (pho) Jeugd
  • lid denktank duurzaamheid
  • lid pho ISW afvalbeleid
  • lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.