WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn een initiatief van bewoners en fungeren als extra ogen en oren voor de politie. Via de groep worden verdachte situaties gedeeld met aangesloten bewoners uit de buurt. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Elke WhatsAppgroep heeft 1 (of soms 2/3) beheerders.

Rol van de gemeente

Gemeente en politie juichen het toe dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun buurt. De gemeente faciliteert de groepen door op verzoek bordjes te plaatsen in die wijken waar WhatsAppbuurtpreventie aanwezig is. De gemeente plaatst de borden in overleg met de beheerder, maar behoudt wel het recht om de borden te verplaatsen als daar aanleiding toe is.

Daarnaast houdt de gemeente een overzicht bij van namen en contactgegevens van beheerders van WhatsAppgroepen en brengt ze (desgewenst) in contact met de wijkagent van de politie. De gemeente is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor wat er binnen een groep besproken/geappt wordt.

Meer informatie

Op de website WhatsAppbuurtpreventie staat meer informatie over wat het precies inhoudt en hoe men hier het beste mee om kan gaan. Ook kan een beheerder een groep aanmelden op de site (niet verplicht).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met wijkmanagement@purmerend.nl of veiligheid@beemster.net of via (0299) 452 452.