Wheermolen-West

Er worden de komende jaren maar liefst 377 nieuwe woningen gebouwd in Wheermolen-West. Ook de renovatie van de Mercuriusflats is gestart.

Wherepark

Intermaris is in juli 2017 gestart met de bouw van de eerste 65 eengezinswoningen en 38 appartementen. Het appartementencomplex is naar verwachting in juli 2018 gereed voor verhuur. De woningen komen op de Driehoek te liggen: het terrein tussen de Planetenstraat, Kometenstraat en Mercuriusweg.

Eind 2018 begint vervolgens de sloop van 150 eengezinswoningen in het naastgelegen ‘Middengebied’. Hier komen 99 nieuwe sociale eengezinswoningen voor terug, gelegen tussen de Kometenstraat, Planetenstraat en Meteorenweg.

Intermaris rondt naar verwachting het project af in 2020 met een parkachtige woonomgeving.

Renovatie Mercuriusflats

Intermaris startte in juli 2017 met de renovatie van de eerste twee flats aan de Mercuriusweg. De werkzaamheden aan de woningen in flat I zijn in april klaar. De werkzaamheden in flat II worden naar verwachting voor de zomervakantie van 2018 afgerond.
De voorbereidingen voor flats III en IV zijn in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, start eind juni 2018 de renovatie.

Appartementen Spoorzone

Het woongebouw Vesta en de laatste 2 urban villa's (Mira en Sirius) zijn gereed.

Nadere informatie n.a.v. inloopbijeenkomst ontwikkeling fase 4 Spoorzone
Op dinsdag 15 mei 2018 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van fase 4 Spoorzone. Hieronder staan de laatst verzonden bewonersbrief, de plattegrond, de schaduwdiagrammen en foto impressies die tijdens deze inloopavond getoond zijn. U kunt ze hier bekijken.

Bewonersbrief (pdf)
Plattegrond Saturnusstraat (pdf)
Schaduwdiagrammen (pdf)

Bekijk de inpressies van Wheermolen-West fase 4.

Meer informatie

Huurwoningen:       


Koopwoningen:

Nieuwsbrief

Lees de laatst verschenen nieuwsbrief van juni 2019

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
Wijkvernieuwing
Planning/fase: 
Oplevering eerste woningen 2018
Wijk: 
Wheermolen
Aantal woningen: 
377