Wijkbudget bijdrage aanvragen

Voor het organiseren van een activiteit in uw wijk kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijkmanager beslist over de aanvraag.

Houdt u hier rekening mee

  • U kunt alleen voor uw eigen wijk een aanvraag indienen.
  • De activiteiten moeten zich richten op bewoners uit uw wijk.
  • De wijkmanager beoordeelt uw aanvraag. Wanneer deze is goedgekeurd wordt het beschikbaar gestelde geld door ons zo spoedig mogelijk op de door u opgegeven rekening overgemaakt. Dit duurt maximaal 6 weken.
  • U bent als aanvrager van de bijdrage uit het wijkbudget verantwoordelijk voor:

* de uitvoering van de activiteit
* de juiste besteding van de middelen
 (etenswaar en drank mag niet worden gedeclareerd uit dit buget)
* en het verzorgen van de afrekening
 

  • Binnen 10 weken na het uitvoeren van de activiteit stuurt u een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief de originele bonnen naar wijkmanagement@purmerend.nl. U kunt ook een afspraak maken om de bonnen af te geven. Tel. (0299) 452 452.
  • Niet uitgegeven middelen worden door de gemeente teruggevorderd. U verplicht zich hierbij tot het terugstorten van het resterende bedrag.