Winkeltijden ontheffing

Wat u moet weten

Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • op zondag en feestdagen voor 09.00 en na 20.00 uur;
  • op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur;
  • op werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur

Ontheffing

  • U kunt een ontheffing aanvragen van het verbod uw winkel voor het publiek geopend te hebben voor zover het betreft Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur.
  • U kunt ontheffing vragen van het verbod om op werkdagen een winkel vóór 06.00 uur en na 22.00 uur voor het publiek geopend te hebben.

Avondwinkels

  • U kunt een ontheffing aanvragen van het verbod om op zondagen, feestdagen en werkdagen, vóór 06.00 uur en na 22.00 uur, een winkel voor het publiek geopend te hebben, uitgezonderd voor 4 mei na 19.00 uur.

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 74,90.