Welstandscommissie

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie.

De welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. Zij beoordelen of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen. Zij beoordelen bijvoorbeeld het uiterlijk van het bouwwerk, de materialen, of het past in de bestaande omgeving en of het van voldoende kwaliteit is.

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen die zijn vastgelegd in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend.

De Welstandscommissie Purmerend vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Ga voor het vergaderschema naar de website van de welstandscommissie.

Samenstelling commissie

ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige, voorzitter
Belinda van Buiten, architect
ir. Marcel Heijmans, architect

Plantoelichter

Jan Kemper
Jaap van Zijp

Commissiecoördinator

Aniek de Jong MA

De kosten voor het advies van de welstandscommissie Purmerend zijn vastgesteld in de Legesverordening.