Schade melden Baanstee Noord

Heeft u op bedrijventerrein Baanstee Noord schade gemaakt, meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente.

Schade veroorzaakt aan riolering, verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, groenvoorzieningen, waterpartijen, beschoeiingen en dergelijke moet onmiddellijk aan de gemeente te worden gemeld. Dit geldt ook voor geconstateerde schade die door derden is ontstaan.

Alle door of vanwege de bouwer aangebrachte schade zal door de gemeente op kosten van de bouwer worden hersteld.

Heeft u vragen over de uitvoering neem dan contact op met onze bouwbegeleider bedrijven Baanstee-Noord, Brenda Kinsbergen. Zij is te bereiken via e-mailadres bouwbegeleider@purmerend.nl of telefoonnummer 0299 452 452.