Dopsloot

Woningcorporatie Wooncompagnie heeft aan de Dopsloot 70 sociale huurwoningen gebouwd. De laatste appartementen zijn eind maart 2022 opgeleverd.

Afbeelding
Ontwerptekening van de situatie aan de Dopsloot

Wat gebeurt er?

Woningcorporatie Wooncompagnie heeft aan de Dopsloot 70 sociale huurwoningen gebouwd, tussen de Dopsloot en Lambertus Huisengastraat. Appartementen in drie bouwblokken van vier tot vijf bouwlagen.

Ook is de openbare ruimte aangepast. Er is rekening gehouden met:

  • behouden van een andere, kleinere, speelvoorziening en de locatie hiervan.
  • waterberging voor de afvoer van regen. Dit gebeurt onder andere met infiltratiekratten onder de grond en groene sedum daken. Deze oplossingen zorgen ervoor dat bij een hevige regenbui de overlast op straat wordt beperkt.
  • afvalinzameling gaat door ondergrondse afvalcontainers. Er zijn zes ondergrondse containers voor papier en restafval geplaatst.

Wanneer

Het eerste blok is januari 2022 opgeleverd, het tweede blok eind februari 2022 en van het derde blok eind maart 2022.

Wie

  • Aannemer: BOT Bouw uit Heerhugowaard
  • Opdrachtgever: Woningcorporatie Wooncompagnie

Contact

Projectmanager Dopsloot