Kop van Wagenweg

In het project Kop van Wagenweg aan de Burgemeester D. Kooimanweg komen maximaal 489 appartementen, waarvan ca. 150 sociale huurwoningen en ca. 150 middeldure huur- en koopwoningen, ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen en parkeren. Ook wordt de Burgemeester D. Kooimanweg opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Afbeelding

Ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft samen met de gemeente de eerste schetsen uitgewerkt. Deze zijn naar aanleiding van gesprekken met de buurt verder uitgewerkt tot een nieuw schetsontwerp.

Het project Kop van Wagenweg komt aan de Burgemeester D. Kooimanweg, tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Op deze plek stonden leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Inmiddels zijn de gebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Op de website nieuwbouw-kopvanwagenweg.nl leest u meer informatie van de ontwikkelaar over het project.

En nu verder?

Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een bestemmingsplan is een document dat beschrijft hoe een bepaald gebied in de gemeente gebruikt mag worden en hoe er mag worden gebouwd. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Kop van Wagenweg vastgesteld. De volledige naam van het bestemmingsplan is ‘Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 – 2022'. Van 6 maart tot en met 17 april 2023 lag het ter inzage. Er zijn enkele beroepen aangetekend tegen het bestemmingsplan. Daarover gaat de gemeente zich de komende tijd beraden.

Bouwplan Kop Wagenweg

Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de ontwikkelaar een omgevingsvergunning indienen met daarin een uitgewerkt bouwplan. Onderstaand enkele impressies van het bouwplan, zoals dat nu op de tekentafel ligt. Het gaat hier om een gebouwencomplex met daarin maximaal 489 appartementen, bestaande uit verschillende met elkaar verbonden gebouwen. De gebouwen hebben een variatie in gevels en hoogte. 30% van de appartementen wordt voor de sociale huur, 30% middeldure huur- en koopwoningen. De overige 40% worden vrije sectorwoningen.

Herinrichting Burgemeester D. Kooimanweg

Door de ontwikkeling van dit plan is het mogelijk om de Burgemeester D. Kooimanweg opnieuw in te richten. In het nieuwe ontwerp krijgen de fietser en voetganger veel meer ruimte. Aan de kant van de nieuwbouw komt bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad in twee richtingen en een breder voetpad. Er komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en in de openbare ruimte komt meer groen. De doorstroming op de Burgemeester D. Kooimanweg wordt verbeterd door een nieuwe inrichting van het kruispunt.

Wat vooraf ging?

November

De eerste schetsen zijn naar aanleiding van gesprekken met de buurt verder uitgewerkt tot een nieuw schetsontwerp. Het gebouw loopt nu gelaagd af naar het Wagenweggebied (dus lager aan de kant van de Burg. D. Kooimanweg) en er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met schaduwwerking. Op de daken van de parkeergarages worden binnentuinen aangelegd. Deze daktuinen geven ruimte om extra groen en buitenruimte toe te voegen. Dit sluit aan op de ambitie voor klimaat-adaptief bouwen en komt ook ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners van het complex.

Mei

Het schetsontwerp is 17 mei 2022 voorgelegd aan de omwonenden uit het Wagenweggebied maar ook uit Wheermolen-West. In een digitale sessie werden ze meegenomen in de plannen die er liggen en kregen ze een toelichting op de verdere werkwijze die doorlopen gaat worden. Aan de omwonenden werd gevraagd wat voor hen nog aandachtspunten zijn die in het bestemmingsplan en verdere uitwerking van het bouwplan naar een definitief ontwerp meegenomen kunnen worden. Op de website Kop van Wagenweg kunt u de video-update terugkijken en vindt u een verslag van de vragen die via de chat zijn gesteld.

De anterieure overeenkomst is op 19 mei in de commissie SOB besproken. In een anterieure overeenkomst wordt vastgelegd wat de rechten en plichten van de gemeente en ontwikkelaar BPD Bouwfonds zijn en wie wat betaalt. Omwonenden hadden daar de mogelijkheid om in te spreken. De stukken en verslag van de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeenteraad.

Aan de raad is op 27 mei 2022 gevraagd om kenbaar te maken of ze wensen en bedenkingen hebben over het voorgenomen besluit om een anterieure overeenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar. Dit was niet het geval. De stukken en het verslag van deze bespreking vindt u ook op de website van de raad.

Juli

De anterieure overeenkomst is 7 juli 2022 ondertekend door de gemeente en BPD Bouwfonds. Daarna is gestart met de bestemmingsplanprocedure en worden de schetsen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd zodat omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw op de plannen konden reageren door een zienswijze in te dienen. Het ontwerp plan lag van 25 juli tot en met 26 september 2022 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met de naam ‘Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 2022’ is te vinden via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Augustus

Het projectteam heeft op 29, 31 augustus of 8 september 2022 vragen beantwoord in een persoonlijk gesprek met omwonenden. Ze konden zich hiervoor aanmelden als ze na het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen hadden.

Januari

We stuurden een nieuwsbrief over het bestemmingsplan voor project Kop van Wagenweg.

Februari

Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Kop van Wagenweg vastgesteld.

Maart

We stuurden een nieuwsbrief over het bestemmingsplan dat ter inzage gaat.

April

Het bestemmingsplan ligt tot en met 17 april ter inzage.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Contact

Projectmanager Kop van Wagenweg