Projectlocatie Deen

In september 2019 is met Deen een overeenkomst getekend om te kijken welke mogelijkheden er voor dit gebied zijn.

Wat gebeurt er?

Het idee is dat in het gebied woningen en een parkeervoorziening voor bezoekers van de binnenstad worden ontwikkeld. Het gaat niet om de plek van de supermarkt zelf, maar om delen van het gebied daaromheen en het bijbehorende parkeerterrein.

Bij deze ontwikkeling is het ook belangrijk te kijken naar de huidige verkeerssituatie rond deze locatie en de aansluiting van de Wagenweg op de Hoornselaan.

Wanneer

We zijn hierover nog steeds in overleg met Deen.

De aansluiting met de verkeerssituatie is een ingewikkelde puzzel. Wij zien hierbij graag dat het groen aan de kant van de Hoornselaan verbeterd wordt. Deen werkt dit idee verder uit in een stedenbouwkundig plan. Ook worden afspraken gemaakt over hoe Deen in gesprek gaat met omwonenden en andere partijen rond de locatie en wanneer zij dit doen.

Contact

Projectleider projectlocatie Deen