Herinrichting straten Beemster

Er is onderhoud nodig aan het riool en het wegdek in Zuidoost- en Middenbeemster. Omdat we hier dan toch aan het werk gaan, is dit een goed moment om te onderzoeken hoe we de buitenruimte duurzaam, klimaatbestendig en verkeersveilig kunnen inrichten.

Projecten Middenbeemster

Op 17 november 2022 organiseerden we een bewonersavond. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het voorlopig ontwerp laten zien van Johannes Ruijterstraat, Gerrit Hoogstratenlaan, Elias Doetsstraat, Hugo de Grootstraat en Kerkhoflaan. Ook kon er worden gereageerd op de plannen.

Aanpassingen voorlopig ontwerp

De reacties zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Het eenrichtingsverkeer voor de Gerrit Hoogstratenlaan is aangepast naar een ontwerpvariant met verkeer in twee richtingen. Hieronder leggen we uit wat de afwegingen zijn en vergelijken deze met de wensen van bewoners voor deze drie straten.

Afbeelding

Geen eenrichtingsverkeer

 • De meeste bewoners gaan nu met de auto via de Elias Doetsstraat naar hun woning.
 • Bij de eenrichtingsvariant zouden de bewoners moeten omrijden via de Cornelis ten Hoopestraat en de Johannes Ruijterstraat. Dit is vooral vanwege de drukte lastig (onder andere schoolgaande jeugd) op de Cornelis ten Hoopestraat.
 • In de spits geeft dit nog meer drukte op deze smalle straat met parkeren op de rijbaan.
 • In de aangepaste variant is het eenrichtingsverkeer eruit gehaald, wat ook de wens van bewoners is.

Parkeren

 • In de aangepaste versie van het ontwerp is voor een deel van de Gerrit Hoogstratenlaan gekozen om parkeren toe te staan op de rijbaan in plaats van aangelegde parkeerplaatsen.
 • Door parkeren op de rijbaan toe te staan op de Gerrit Hoogstratenlaan kunnen bestelbussen, aanhangers, caravans en andere voertuigen makkelijker geparkeerd worden.
 • In de Elias Doetsstraat en Johannes Ruijterstraat is wel ruimte om parkeerplaatsen aan te leggen afgewisseld met boomplantvakken. Net als in het eerste ontwerp wordt ook in deze versie extra ruimte gegeven aan de bomenrij vlak langs de rijbaan. Dit op advies van de afdeling boombeheer van de gemeente.
 • Voor de bomen moeten we rekening houden met voldoende ruimte voor de boomplantvakken. Hierdoor is er nog steeds gereguleerd parkeren aan de gevelkant van deze straten in het aangepaste voorlopig ontwerp.

Bomen

 • Bomen in de stoep krijgen nu geen kans om helemaal te groeien en worden daarom gekapt.
 • Doelstelling van de gemeente is om straten duurzaam in te richten. Bijvoorbeeld door bomen te plaatsen die voldoende schaduw geven en zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving.
 • In het aangepaste ontwerp is ruimte voor grotere boomplantgaten zodat de nieuwe bomen genoeg kans krijgen om uit te groeien tot kwalitatief mooie bomen.
 • Het aantal bomen in de Elias Doetsstraat gaat van 7 naar 5 stuks. Er komt één parkeervak bij.
 • De bomen zijn maximaal 8 meter hoog. Het soort bomen is nog niet gekozen. Dit kan besproken worden met de bewoners.

Samenvatting

Met de aanpassing van het concept voorlopig ontwerp naar tweerichtingsverkeer is het grootste bezwaar van de bewoners opgelost, het instellen van eenrichtingsverkeer. De bezwaren tegen parkeren worden voor een groot deel opgelost door parkeren op de rijbaan toe te staan op de Gerrit Hoogstratenlaan.

Project Zuidoostbeemster

In de Zuidoostbeemster starten we in 2023 met het ontwerp van de Wouter Sluislaan, Zuiderpad en Ninaberstraat/De Geusstraat. Hierover wordt u later verder geïnformeerd.