Herinrichting straten Beemster

Er is onderhoud nodig aan het riool en het wegdek in Zuidoost- en Middenbeemster. Omdat we hier dan toch aan het werk gaan, is dit een goed moment om te onderzoeken hoe we de buitenruimte duurzaam, klimaatbestendig en verkeersveilig kunnen inrichten.

Projecten Middenbeemster

Op 17 november 2022 en 9 februari 2023 organiseerden we een bewonersavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het voorlopig ontwerp laten zien van Johannes Ruijterstraat, Gerrit Hoogstraatenlaan, Elias Doetsstraat, Hugo de Grootstraat en Kerkhoflaan. Ook kon er worden gereageerd op de plannen.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Eerder pasten we al het eenrichtingsverkeer voor de Gerrit Hoogstratenlaan aan naar verkeer in twee richtingen. Nu zijn ook de parkeervakken verplaatst naar de overkant van de Johannes Ruijterstraat en Elias Doetsstraat.

Afbeelding
Definitieve ontwerp

Geen eenrichtingsverkeer

De meeste bewoners gaan nu met de auto via de Elias Doetsstraat naar hun woning. Bij een eenrichtingsweg moeten bewoners omrijden via de Cornelis ten Hoopestraat en de Johannes Ruijterstraat. Dit is niet ideaal omdat dit zorgt voor drukte, onder andere schoolgaande jeugd, op de Cornelis ten Hoopestraat. Dit is ook in de spits het geval in combinatie met parkeren op de rijbaan. In het definitieve ontwerp is daarom de weg weer tweerichtingsverkeer. Dit is ook een veelgehoorde wens van bewoners.

Parkeren

In een deel van de Gerrit Hoogstratenlaan is er gekozen om parkeren op de rijbaan toe te staan in plaats van het aanleggen van parkeervakken. Hierdoor kunnen bestelbussen, aanhangers, caravans en andere voertuigen makkelijker geparkeerd worden.

In de Elias Doetsstraat en Johannes Ruijterstraat is wel ruimte om parkeervakken aan te leggen. Deze worden afgewisseld met boomplantvakken. Ook nu wordt extra ruimte gegeven aan de bomenrij vlak langs de rijbaan. Dit op advies van de afdeling boombeheer van de gemeente.

Op verzoek van bewoners zijn de parkeervakken aan de Johannes Ruijterstraat verplaatst naar de overkant van de straat. Hierdoor kunnen bewoners makkelijker in- en uitrijden bij de inritten.

Bomen

Bomen in de stoep krijgen nu geen kans om helemaal te groeien. Daarom worden deze gekapt. We willen straten duurzaam inrichten. Bijvoorbeeld door bomen te plaatsen die voldoende schaduw geven en zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. In het definitieve ontwerp is ruimte voor grotere plantvakken zodat de nieuwe bomen genoeg kans krijgen om uit te groeien tot grote mooie bomen. Het aantal bomen in de Elias Doetsstraat gaat van 7 naar 5 stuks. Er komt daar één parkeervak bij. De bomen zijn maximaal 8 meter hoog. Het soort bomen is nog niet gekozen. Hierover kunnen omwonenden nog meedenken.

Samenvatting

Met de aanpassing van het voorlopig ontwerp naar tweerichtingsverkeer is het grootste bezwaar van de bewoners opgelost, het instellen van eenrichtingsverkeer. Ook het verplaatsen van de parkeervakken aan de Johannes Ruijterstraat naar de overkant van de straat was een wens van bewoners.

Afbeelding
Situatie in voorlopig ontwerp

Kerkhoflaan

De inrichting van de Kerkhoflaan verandert niet. We vervangen de riolering.

Aanpassingen voorlopig ontwerp Hugo de Grootstraat

De reacties zijn verwerkt en zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

Afbeelding
Definitieve ontwerp

Eenrichtingsverkeer

De Hugo de Grootstraat wordt eenrichtingsverkeer. Dit heeft te maken met de ruimte die nodig is voor de verschillende functies van de straat. Denk daarbij aan het plaatsen van bomen en het maken van parkeervakken. Voor de rijrichting is gekozen van West naar Oost. Dit doen we omdat:

  • Parkeren dan gebeurt aan de bijrijderszijde (rechts). Het uitparkeren is dan veiliger omdat het zicht op de weg voor de bestuurder beter is.
  • Achteruit inparkeren aan de bijrijderszijde (rechts) een aangeleerde speciale handeling is bij de rijles. Daardoor is het parkeren aan de kant van de stoep makkelijker en veiliger voor de bestuurder.

Parkeren

Door het aanleggen van parkeervakken zorgen we voor voldoende ruimte bij de uitritten. Zo hebben bestuurders goed zicht op de weg. Ook zijn de vakken korter gemaakt. Zo kunnen we meer parkeervakken aanleggen. Deze zijn in lijn met de woningen ernaast.

Openbare verlichting

Tijdens de bewonersavond zijn er meerdere vragen gesteld over de locatie van de lichtmasten. Daaruit komt naar voren dat bewoners deze naar de overzijde van de weg (even zijde) willen verplaatsen. Dit in verband met lichtoverlast. We hebben besloten om aan de overzijde vier locaties te bepalen. Hier staan de masten verder van de woningen af en geven dus minder lichtoverlast.

Bomen

Bomen in de stoep krijgen nu geen kans om helemaal te groeien. Daarom worden deze gekapt. We willen straten duurzaam inrichten. Bijvoorbeeld door bomen te plaatsen die voldoende schaduw geven en zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. In het definitieve ontwerp is ruimte voor grotere plantvakken zodat de nieuwe bomen genoeg kans krijgen om uit te groeien tot grote mooie bomen. De bomen zijn maximaal 8 meter hoog. Het soort bomen is nog niet gekozen. Hierover kunnen omwonenden nog meedenken.

Project Zuidoostbeemster

In de Zuidoostbeemster starten we in 2023 met het ontwerp van de Wouter Sluislaan, Zuiderpad en Ninaberstraat/De Geusstraat. Hierover wordt u later verder geïnformeerd.

Contact

Omgevingsmanager Vincent van der Burgt: 0299 452 452

Stuur een e-mail