Herinrichting straten Beemster

Er is onderhoud nodig aan het riool en het wegdek in Zuidoost- en Middenbeemster. Omdat we hier dan toch aan het werk gaan, is dit een goed moment om te onderzoeken hoe we de buitenruimte duurzamer, klimaatbestendiger en verkeersveiliger kunnen inrichten.

Projecten Middenbeemster

Johannes Ruijterstraat, Gerrit Hoogstraatenlaan, Elias Doetsstraat

In deze straten wordt op dit moment gewerkt. Meer informatie over het project vindt u in de Bouwapp. De aannemer verwacht halverwege juni 2024 klaar te zijn. De beplanting wordt daarna in het plantseizoen, vanaf november 2024, aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden kunt u met vragen terecht bij de uitvoerder. Zijn naam is Johnny Spijk. Hij is regelmatig te vinden op locatie en is te herkennen aan een oranje hesje/jas. Telefonisch is hij te bereiken via 075 – 616 04 10.

Hugo de Grootstraat

Door de werkzaamheden aan de brug in de Schoolstraat zijn deze werkzaamheden opgeschoven. De planning is opnieuw veranderd. We beginnen later dan gepland met de werkzaamheden. We verwachten in het 4e kwartaal van 2024 van start te gaan in plaats van na de bouwvakantie 2024. We houden bewoners op de hoogte van de planning.


Van voorlopig naar definitief ontwerp

Met de aanpassing van het voorlopig ontwerp naar tweerichtingsverkeer is het grootste bezwaar van de bewoners opgelost, het instellen van eenrichtingsverkeer. Ook het verplaatsen van de parkeervakken aan de Johannes Ruijterstraat naar de overkant van de straat was een wens van bewoners.

Afbeelding
Definitieve ontwerp

Geen eenrichtingsverkeer

De meeste bewoners gaan nu met de auto via de Elias Doetsstraat naar hun woning. Bij een eenrichtingsweg moeten bewoners omrijden via de Cornelis ten Hoopestraat en de Johannes Ruijterstraat. Dit is niet ideaal omdat dit zorgt voor drukte, onder andere schoolgaande jeugd, op de Cornelis ten Hoopestraat. Dit is ook in de spits het geval in combinatie met parkeren op de rijbaan. In het definitieve ontwerp is daarom de weg weer tweerichtingsverkeer. Dit is ook een veelgehoorde wens van bewoners.

Parkeren

In een deel van de Gerrit Hoogstratenlaan is er gekozen om parkeren op de rijbaan toe te staan in plaats van het aanleggen van parkeervakken. Hierdoor kunnen bestelbussen, aanhangers, caravans en andere voertuigen makkelijker geparkeerd worden.

In de Elias Doetsstraat en Johannes Ruijterstraat is wel ruimte om parkeervakken aan te leggen. Deze worden afgewisseld met boomplantvakken. Ook nu wordt extra ruimte gegeven aan de bomenrij vlak langs de rijbaan. Dit op advies van de afdeling boombeheer van de gemeente.

Op verzoek van bewoners zijn de parkeervakken aan de Johannes Ruijterstraat verplaatst naar de overkant van de straat. Hierdoor kunnen bewoners makkelijker in- en uitrijden bij de inritten.

Bomen

Bomen in de stoep krijgen nu geen kans om helemaal te groeien. Daarom worden deze gekapt. We willen straten duurzaam inrichten. Bijvoorbeeld door bomen te plaatsen die voldoende schaduw geven en zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. In het definitieve ontwerp is ruimte voor grotere plantvakken zodat de nieuwe bomen genoeg kans krijgen om uit te groeien tot grote mooie bomen. Het aantal bomen in de Elias Doetsstraat gaat van 7 naar 5 stuks. Er komt daar één parkeervak bij. De bomen zijn maximaal 8 meter hoog. Het soort bomen is nog niet gekozen. Hierover kunnen omwonenden nog meedenken.

Kerkhoflaan

De werkzaamheden hier zijn afgerond. De inrichting van de Kerkhoflaan is niet veranderd. De riolering is vervangen.

Aanpassingen voorlopig ontwerp Hugo de Grootstraat

De reacties zijn verwerkt en zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

Afbeelding
Definitieve ontwerp

Eenrichtingsverkeer

De Hugo de Grootstraat wordt eenrichtingsverkeer. Dit heeft te maken met de ruimte die nodig is voor de verschillende functies van de straat. Denk daarbij aan het plaatsen van bomen en het maken van parkeervakken. Voor de rijrichting is gekozen van West naar Oost. Dit doen we omdat:

  • Parkeren dan gebeurt aan de bijrijderszijde (rechts). Het uitparkeren is dan veiliger omdat het zicht op de weg voor de bestuurder beter is.
  • Achteruit inparkeren aan de bijrijderszijde (rechts) een aangeleerde speciale handeling is bij de rijles. Daardoor is het parkeren aan de kant van de stoep makkelijker en veiliger voor de bestuurder.

Parkeren

Door het aanleggen van parkeervakken zorgen we voor voldoende ruimte bij de uitritten. Zo hebben bestuurders goed zicht op de weg. Ook zijn de vakken korter gemaakt. Zo kunnen we meer parkeervakken aanleggen. Deze zijn in lijn met de woningen ernaast.

Openbare verlichting

Tijdens de bewonersavond zijn er meerdere vragen gesteld over de locatie van de lichtmasten. Daaruit komt naar voren dat bewoners deze naar de overzijde van de weg (even zijde) willen verplaatsen. Dit in verband met lichtoverlast. We hebben besloten om aan de overzijde vier locaties te bepalen. Hier staan de masten verder van de woningen af en geven dus minder lichtoverlast.

Bomen

Bomen in de stoep krijgen nu geen kans om helemaal te groeien. Daarom worden deze gekapt. We willen straten duurzaam inrichten. Bijvoorbeeld door bomen te plaatsen die voldoende schaduw geven en zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. In het definitieve ontwerp is ruimte voor grotere plantvakken zodat de nieuwe bomen genoeg kans krijgen om uit te groeien tot grote mooie bomen. De bomen zijn maximaal 8 meter hoog. Het soort bomen is nog niet gekozen. Hierover kunnen omwonenden nog meedenken.

Bouwkundige vooropname

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden we rekening met de omgeving en proberen overlast door trillingen en geluid te beperken. Daarnaast bieden we omwonenden aan om een gratis bouwkundige vooropname te laten doen. Een onafhankelijk bureau stelt daarbij de staat van de woning vast voor de werkzaamheden. Zo kan eventuele schade door of tijdens de werkzaamheden beter worden aangetoond.

Project Zuidoostbeemster

Ook in Zuidoostbeemster gaan we aan de slag met het vervangen van de riolering en onderhoud van de straten.

Wouter Sluislaan

De planning is veranderd. We beginnen eerder aan de werkzaamheden dan gepland. We verwachten na de bouwvakantie van 2024 te beginnen met de werkzaamheden. We houden bewoners op de hoogte van de planning.

Afbeelding
Het werkgebied rondom de Wouter Sluislaan aangeven met een rode lijn.

Burgemeester de Geusstraat en Ninaberstraat

Zodra het voorlopig ontwerp definitief is sturen we een brief naar omwonenden. Daarna nodigen we omwonenden voor een bewonersavond. Deze werkzaamheden voeren we na de Wouter Sluislaan uit.

Afbeelding
Het werkgebied rondom de Ninaberstraat met een rode lijn aangegeven.

Zuiderpad

Hierover is nog geen informatie bekend. Zodra hierover meer bekend is laten we dat weten op deze website.

Op 17 november 2022 en 9 februari 2023 organiseerden we een bewonersavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het voorlopig ontwerp laten zien van Johannes Ruijterstraat, Gerrit Hoogstraatenlaan, Elias Doetsstraat, Hugo de Grootstraat en Kerkhoflaan. Ook kon er worden gereageerd op de plannen.

De Bouwapp

De aannemer houdt omwonenden via de BouwApp op de hoogte van alle ontwikkelingen.

  1. Download de gratis BouwApp.
  2. Ga naar ‘zoek project’.
  3. Zoek bijvoorbeeld op ‘Rioolvervanging Gerrit Hoogstraatenlaan e.o.’
  4. Selecteer het project en klik op ‘Toevoegen aan favorieten’