Integrale rioolvervanging Overwhere-Zuid

De riolering in Overwhere-Zuid is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen. Daarom vervangt de gemeente deze riolering.

Hierdoor gaan vuil water van toilet, douche en wasmachine direct naar de rioolzuivering en schoon (regen)water direct naar sloten en kanalen.

Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om het openbaar gebied, zoals straten en plantvakken, opnieuw in te richten.

Project Rivierenlaan en omgeving (deelgebied 1)

Eind 2022 organiseren we een bewonersavond. Daarin komt aan bod:

  • Kennismaking aannemer en toelichting uitvoering en planning.
  • Toelichting bouwkundige vooropnames van de voorgevels. Bij de vooropnames stellen we voor start van de werkzaamheden vast of er bijvoorbeeld wel of geen scheurtjes in de gevel aanwezig zijn.

In het 1e kwartaal van 2023 beginnen we met het vervangen van het riool en herinrichting van de straten.

Meer informatie over project Rivierenlaan

Project Scheldestraat en omgeving (deelgebied 3)

Op 11 oktober 2022 organiseren we een bewonersavond. Daarin lichten we het definitief ontwerp toe.

We verwachten eind 2023 te starten met het vervangen van het riool en de herinrichting van de straten.

Meer informatie over project Scheldestraat

In het oude rioolstelsel stromen schoon regenwater en huishoudelijk afvalwater bij elkaar door één buis naar de zuivering. Daar moet het worden gezuiverd, wat voor het regenwater natuurlijk niet efficiënt is. Bovendien stroomt het oude riool snel over bij heftige regenbuien, waardoor huishoudelijk afvalwater in de sloten terecht komt. En dat willen we niet.

De gemeente wil graag zoveel mogelijk woningen aansluiten op het nieuwe gescheiden riool. Alleen dan halen we het maximale rendement uit het nieuwe stelsel. Hiervoor moeten we dan ook nieuwe rioolbuizen aanleggen in de voortuinen. Op het moment dat we in uw omgeving aan de slag gaan, zullen we u daarvoor toestemming vragen. De keuze is aan u.

Het project ‘Integrale rioolvervanging Overwhere-Zuid’ in Deelplan A7 in de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend gaat nu echt in uitvoering. Via een aanbesteding is met Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. daarvoor de juiste partner gevonden. Maandag 13 juni hebben gemeente Purmerend en Dura Vermeer hun handtekening onder het contract gezet: “vandaag hebben we een mooie start gemaakt met een duurzame samenwerking in Overwhere-Zuid: nu gaan we aan de slag!”

Deelgebieden

Tijdens de voorbereiding van de herinrichting van Overwhere-Zuid hebben we het plangebied opgedeeld in 7 delen. Dit zegt nog niets over de uitvoeringsvolgorde. De planning daarvoor is nog niet gemaakt.

  • Deelgebied 1: Rivierenlaan, Vlietstraat, Schiestraat, Spuistraat, Spaarnestraat en Flevostraat.

  • Deelgebied 2: Rijnstraat, Lekstraat, Waalstraat, IJsselstraat, Amstellaan, Van Balenstraat 11-57 (oneven) en 22-54 (even) en Maasstraat 6-100 (even) en 37-83 (oneven).

  • Deelgebied 3: Scheldestraat, Eemstraat, Vechtstraat en Merwedestraat.

  • Deelgebied 4: Gasinjetstraat, Van Goor Hinloopenstraat 37-73 (oneven) en 50-80 (even), Hooft Hasselaarstraat en Tutein Noltheniusplein (even). Dit project is afgerond.

  • Deelgebied 5: Wormerplein, De Vriesplein, Tutein Noltheniusplein oneven, Van Balenstraat 2-20 (even) en 5-9 (oneven), Van Goor Hinloopenstraat 1-35 (oneven) en 2-48 (even) en Maasstraat 2 en 9-35 (oneven).
  • Deelgebied 6: Van IJsendijkstraat.

  • Deelgebied 7: Jhr. Van Cittersplein, Cavaljéplein, Klaas Schoorlplein.

Kaartje van Overwhere-Zuid met in het blauw deelgebied 1: Rivierenlaan, Vlietstraat, Schiestraat, Spuistraat, Spaarnestraat en Flevostraat. in het paars deelgebied 2: Rijnstraat, Lekstraat, Waalstraat, IJsselstraat, Amstellaan, Van Balenstraat 11-57 (oneven) en 22-54 (even) en Maasstraat 6-100 (even) en 37-83 (oneven). in het oranje deelgebied 3: Scheldestraat, Eemstraat, Vechtstraat en Merwedestraat. In het groen deelgebied 4: Gasinjetstraat, Van Goor Hinloopenstraat 37-73 (oneven) en 50-80 (even), Hooft Hasselaarstraat en Tutein Noltheniusplein (even). In het geel deelgebied 5: Wormerplein, De Vriesplein, Tutein Noltheniusplein oneven, Van Balenstraat 2-20 (even) en 5-9 (oneven), Van Goor Hinloopenstraat 1-35 (oneven) en 2-48 (even) en Maasstraat 2 en 9-35 (oneven). In het blauw deelgebied 6: Van IJsendijkstraat en in het rood deelgebied 7: Jhr. Van Cittersplein, Cavaljéplein, Klaas Schoorlplein.
Kaartje met de 7 deelgebieden in het projectgebied van Overwhere-Zuid.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de rioolvervanging en de herinrichting? U kunt ons een e-mail sturen of bellen met de omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer (0299) 452 452.